Józef Zygmunt zwolniony dyscyplinarnie. Nie jest już dyrektorem pogotowia

Pełnił funkcję dyrektora Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego od 2010 roku. Podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zarzucono mu między innymi zaniedbania finansowe, naruszenie przepisów i niewywiązanie się z planu inwestycyjnego na 2017 rok. Józef Zygmunt został zwolniony dyscyplinarnie.

Maria Olszowska z Biura Prasowego Starostwa wyjaśnia, że dyrektor doprowadził sądeckie pogotowie do bardzo złej sytuacji finansowej. Naruszył Ustawę o finansach publicznych, Ustawę o rachunkowości oraz wewnętrzne regulacje jednostki dotyczące zarządzania finansami. Poza tym nie wykonał zaleceń po kontroli w 2017 roku i nie zrealizował planu inwestycyjnego na 2017 rok, czyli nie zakupił karetki.

Nieprawidłowości pojawiły się także w organizacji pracy administracyjnej, a pracownicy nie mieli odprowadzanych składek ZUS, a strata finansowa placówki od stycznia do października tego roku wyniosła ponad 1 mln 100 tys. zł.

 

Jan Duda

Wypowiedz się w tej sprawie