Tele – Anioły w powiecie nowosądeckim

Tele – Anioły w powiecie nowosądeckim

Wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk podpisał list intencyjny w sprawie wspierania projektu Małopolski Tele-Anioł. Jego celem jest objęcie opieką starszych, samotnych i często chorych osób, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich.

Małopolski „Tele-Anioł” to nie tylko lekka i łatwa w użyciu opaska ratująca życie, ale także pomoc w domu skierowana do najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić wystarczającej opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z RPO WM na lata 2014-2020
Spotkanie, podczas którego podpisano stosowne dokumenty, a zorganizował je marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wzięli udział przedstawiciele 13 samorządów. Miasta, powiaty i gminy m.in z Sądecczyzny dołączyły do 134 samorządów, które uczestniczą już w tym projekcie. Warto dodać, że do programu w ubiegłym roku dołączył Nowy Sącz.
– Osoby, które zostały zakwalifikowane do Małopolskiego Tele-Anioła otrzymują opaski bezpieczeństwa, dzięki którym mogą połączyć się z osobami i służbami, mogącymi im pomóc – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Na opasce są trzy przyciski, a np jeden z nich służy do natychmiastowego wezwania pomocy. Ważne jest i to iż są one wyposażone w GPS, czyli lokalizator, co pomaga szybko namierzyć potrzebującą pomocy osobę.
Projekt gwarantuje także wsparcie psychologów i terapeutów oraz ośrodków opiekuńczych i sąsiadów. W realizacji programu największą rolę mają burmistrzowie i wójtowie, którzy za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej mają najlepiej rozpoznane problemy osób starszych, chorych i samotnych. A także tych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić wystarczającej opieki.
Do udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł zgłosiło się ponad 7 000 osób niesamodzielnych, a ponad 4 100 osób zostało zaakceptowanych i otrzymało opaskę SOS. 732 uczestników projektu dodatkowo skorzystało ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.
– Opiekunowie zatrudnieni w Małopolskim Tele-Aniele wykonali już ponad 150 000 godzin usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. – podkreśla Marta Malec-Lech z zarządu województwa.
Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Reklama