Szymon Zubrzycki

Szymon Zubrzycki

miniatura

Imię i nazwisko: Szymon Zubrzycki

Nazwa partii: Platforma Obywatelska RP

Numer na liście wyborczej: 7

Data i miejsce urodzenia:

23.11.1998

Wykształcenie:

Technik Administracji, obecnie student Finansów I Rachunkowości

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

student

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

przez wiele lat poświęcałem się zdobywaniu wiedzy w dziedzinie finansów I rachunkowości oraz administracji publicznej, bardzo dobrze rozumiem jak ważna dla obywatela jest sprawnie działająca administracja, Jasne i klarowne przepisy  oraz dobre zarządzanie publicznymi środkami. Byłem pracownikiem starostwa Powiatowego  w Nowym Targu. Praktyki studenckie odbywałem w Urzędzie Gminy ponieważ bardzo interesuje mnie gałąź finansów publicznych i chciałbym rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku.

Przynależność partyjna:

Platforma Obywatelska RP

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Nazywam się Szymon Zubrzycki pochodzę z miejscowości Jabłonka położonej na Orawie mam 24 lata. Jestem absolwentem I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, Ukończyłem technikum administracyjne. Jestem  studentem  finansów i rachunkowości, działaczem społecznym i politycznym. Jednak moje zainteresowania wykraczają poza to pole. Jako aktywny działacz społeczny, zawsze staram się angażować w sprawy, które mają wpływ na nasze społeczeństwo. Dążę do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Jestem również pasjonatem muzyki poważnej i kultury wysokiej. Gram na kilku instrumentach. Wierzę, że sztuka jest nieodłączną częścią naszego życia i może przynieść nam radość, inspirację i wzbogacić nasze doświadczenia. Dlatego staram się popularyzować tę dziedzinę. Jako świadomemu ekologicznie obywatelowi, zależy mi na propagowaniu postaw proekologicznych. Uważam, że odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego jest niezwykle istotne dla przyszłych pokoleń.

Jestem członkiem założycielem stowarzyszenia ZRÓBMY TO RAZEM

Moimi priorytetami w działalności publicznej są:

  • Włączanie młodych ludzi w życie społeczne i samorządowe.

  • Zwiększenie zdolności retencyjnej kraju.

  • Walka ze smogiem poprzez decentralizację systemu dopłat do wymiany pieców i zwiększenie udziału zielonej energii w energetyce.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

świeże spojrzenie

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Pieniądze z KPO, zwiększenie zdolności retencyjnej Polski. Uproszczenie przepisów podatkowych

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna

Budowa Sądeczanki

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

POLSKA, NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. Dlatego podejmując ważne decyzje konieczne jest wypracowanie konsensusu, który zadowoli każdą ze stron.

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama