Szkolenia RODO: ochrona danych osobowych w firmie

Szkolenia RODO: ochrona danych osobowych w firmie

RODO

Osławione RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny, który znacząco wpłynął na funkcjonowanie firm i instytucji. Chociaż obowiązuje w praktyce już od 2018 roku i może się wydawać, że przedsiębiorcy są „oswojeni” z zawartymi tam procedurami, w rzeczywistości nadal pojawia się konieczność zdobywania i poszerzania informacji w tym temacie. Zobacz, kto i na jaki kurs RODO powinien się zapisać.

Komu może być potrzeby kurs RODO?

Grupa osób, którym może być potrzebne szkolenie z ochrony danych osobowych, jest wbrew pozorom bardzo szeroka. Warto pamiętać, że samo RODO dotyczy wszystkich podmiotów, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno informacje związane z pracownikami, jak i kontrahentami czy klientami zewnętrznymi. Oznacza to, że de facto każda firma i instytucja musi być na bieżąco z obowiązkami wynikającymi z obowiązującymi prawa.

Z tego powodu kurs czy szkolenie RODO może się przydać m.in.:

  • małym przedsiębiorcom lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą – zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad poprawnego gromadzenia i przechowywania danych osobowych pozwoli uniknąć błędów, które mogłyby narazić na problemy prawne i wysokie kary finansowe,
  • pracownikom działów HR oraz innych, w których obecnie przechowywane są np. akta pracownicze czy dane klientów i kontrahentów,
  • osobom, które chciałyby w firmie zająć stanowisko związane z RODO – kurs inspektora danych osobowych może być szansą na zdobycie intratnej posady w firmie lub na awans zawodowy,
  • pracownikom firm i działów, które zajmują się bezpośrednio obsługą klienta – warto pamiętać, że pewne procedury RODO obowiązują także podczas spotkań, na których są podawane dane osobowe lub podpisywane dokumenty.

Warto jednak pamiętać, że bardzo istotną kwestią jest wybranie warsztatu, szkolenia czy kursu o odpowiednim zakresie tematycznym – tak, aby jego przejście pozwalało uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne w określonym kontekście. Przykładem może być to jak przepisy RODO wpłynęły na zamówienia publiczne – tematyka ważna i wymagająca specjalizacji zarówno w obszarze RODO, jak też przetargów i zamówień publicznych.

Jakie są rodzaje szkoleń z ochrony danych osobowych?

Ponieważ temat ochrony danych osobowych i procedur RODO jest nadal stosunkowo nowy, a przy tym bardzo istotny, można znaleźć szeroki wybór szkoleń – ochrona danych osobowych to rozległa tematyka. Wystarczy zapoznać się z listą kursów, warsztatów i szkoleń z RODO i ochrony danych osobowych dostępną w największym polskim portalu szkoleniowym na stronie https://eventis.pl/szkolenia/rodo, aby zobaczyć jak szeroki mamy wybór w tym zakresie.

Szkolenia i kursy z RODO znajdziemy w całej Polsce, co prawda oferta w takich miastach jak Nowy Sącz nie jest dostatecznie rozwinięta, ale pracownicy i pracodawcy z Nowego Sącza i okolic zainteresowani wzięciem udziału w tego typu szkoleniach i warsztatach mają możliwość zrobić to online. Jeśli zależy nam na typowych zajęciach w sali szkoleniowej, to tego typu szkolenia i kursy najbliżej Nowego Sącza znajdziemy oczywiście w Rzeszowie. Oto kilka kursów RODO, które można wybrać.

Kurs RODO dla pracodawców

To szkolenie, które powinni przejść przede wszystkim właściciele oraz kadra zarządzająca w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego przedmiotem jest RODO w kontekście zatrudnienia pracowników. Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych jest już ważne na etapie rekrutacji! Podczas takiego szkolenia można m.in. uzyskać informacje o:

  • tym, jakie kategorie danych pracownika są przetwarzane przez pracownika i wymaganie których spośród nich jest zasadne,
  • zasadach pozyskiwania i przechowywania danych na etapie rekrutacji,
  • zaleceniach UODO odnośnie do przetwarzania danych zatrudnionych – zarówno co do zakresu tych informacji, jak i sposobu ich gromadzenia i przechowywania,
  • procedurze przekazywania danych pracowniczych do podmiotów zewnętrznych.

Kurs pełnomocnika ds. RODO

W organizacji, która gromadzi i przetwarza dane osobowe, potrzebny jest pełnomocnik ds. RODO. Dlatego firmy chętnie wysyłają członków swojej kadry na szkolenia ochrony danych osobowych w tym zakresie. Takie zajęcia – zazwyczaj trwające kilka godzin – pozwalają zapoznać się z podstawami przepisów odnoszących się do tego tematu. Po szkoleniu pracownik będzie wiedział m.in. jakie są obowiązki administratora danych osobowych, jak reagować na incydenty związane z ich „wyciekiem” oraz jak prowadzić dokumentację w świetle RODO.

Kurs inspektora danych osobowych

Inspektor danych osobowych musi zostać obowiązkowo powołany w dużych firmach i instytucjach, jednak każdy podmiot może utworzyć takie stanowisko. Osoba pełniąca tę funkcję jest odpowiedzialna m.in. za pilnowanie procedur związanych z RODO, doradztwo i wdrażanie zmian, które to umożliwiają, monitorowanie poprawności przetwarzania danych i realizacji polityki ochrony danych osobowych. Pełni on więc funkcje doradcze i wspiera przedsiębiorstwo lub organizację w działaniu zgodnym z prawem. Dlatego pojawia się coraz więcej możliwości zatrudnienia na takiej pozycji.

Kurs inspektora danych osobowych pozwala na zdobycie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Rozbudowane kursy i szkolenia RODO w tym zakresie zazwyczaj kończą się uzyskaniem certyfikatu, który może być podstawą do ubiegania się o zatrudnienie. To zatem jedno z popularniejszych szkoleń odnoszących się do ochrony danych osobowych.

Jak zatem widać, zgłębienie tematyki ochrony danych osobowych może być przydatne zarówno przedsiębiorcom chcącym bezpiecznie prowadzić działalność, jak i osobom poszukującym zatrudnienia. Warto więc sprawdzić opcje szkoleń w tym zakresie.

Artykuł partnera.