Stary Sącz: Kinga jakiej nie znacie. Powstanie nowa publikacja o świętej

Stary Sącz: Kinga jakiej nie znacie. Powstanie nowa publikacja o świętej

O św. Kindze, patronce Starego Sącza, powstanie publikacja naukowa. Będzie to kompendium obejmujące aktualny stan wiedzy o patronce Starego Sącza. Takie deklaracje padły podczas sympozjum naukowego „Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – postać patronki samorządności w Polsce”, które odbyło się w Starym Sączu. Sympozjum rozpoczął wykład kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. Józefa Mareckiego, pt. „Rola św. Kingi w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego oblicza Małopolski”.

Ksiądz profesor przypomniał, że:

– Działalność św. Kingi daleko wybiegała poza organizację życia duchowego i religijnego na Sądecczyźnie i w Małopolsce jak się powszechnie sądzi. Było tak dlatego, ponieważ klasztor w czasach średniowiecza oznaczał również przyklasztorną szkołę, był centrum, które tworzyło podwaliny życia gospodarczego, ośrodkiem władzy, ośrodkiem kulturalnym. Miejscem gdzie mówiono wspólnym językiem, miejscem które tworzyło wspólnotę. Św. Kinga nie tylko fundowała świątynie, ale również zakładała młyny i budowała drogi, pomagała odbudować kraj zniszczony najazdami tatarskimi.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył, że mimo licznych opracowań, artykułów i tekstów traktujących o św. Kindze, nie powstało jak dotąd kompletne kompendium dotyczące życia i dzieła węgierskiej królewny, która odrzucając władzę świecką i kładąc koronę u swoich stóp poświęciła życie dla swojej nowej ojczyzny.

Dr Robert Ślusarek dyrektor Muzeum Okręgowego w Starym Sączu pokazał w prelekcji wspartej prezentacją multimedialną owoc swoich wieloletnich badań na temat ikonografii św. Kingi.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Słowacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Repaskiego wykonali mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miejskim.

O mozaice czytaj TUTAJ

Wykłady były tłumaczone na język słowacki. Jedną z prelekcji dotyczącą pamięci o św. Kindze na Węgrzech przedstawił dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pisarz i tłumacz literatury pięknej, wielki przyjaciel Starego Sącza.

Organizatorami sympozjum były Urząd Miejski w Starym Sączu i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu realizowanego przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz.: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Fot. UM Stary Sącz 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.