Skąd bierze się autoagresja? Poznaj szlak od smutku do wrogości…

W ramach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przez Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. “OD SMUTKU DO WROGOŚCI. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. w Miasteczku Galicyjskim i kierowana jest głównie do zawodowych rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza, specjalistów, pracowników instytucji pomocowych oraz szkół. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak.

wsb3

Konferencja będzie odbywała się w godzinach od 9.00 do 15.45 (poniżej zamieszczony jest szczegółowy program). Prelegentami będą zaproszeni specjaliści – praktycy zajmujący się problematyką dzieci i młodzieży: mgr Romualda Ulasińska (Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie), dr Karolina Grządziel (Ambulatorium kliniczne psychiatrii młodzieżowej oraz młodzieżowy oddział psychiatryczny) oraz mgr Ireneusz Czachura (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”).

Organizator, w ramach przerwy kawowej i przerwy na lunch, przewiduje dla wszystkich uczestników konferencji poczęstunek kawowy oraz obiad w Gospodzie znajdującej się na terenie Miasteczka Galicyjskiego. Każdy uczestnik, który weźmie udział w konferencji otrzyma również zaświadczenie uczestnictwa.
ZAPISY:

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych wyłącznie drogą mailową ([email protected]) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej. W mailu proszę przesłać swoje imię/nazwisko/instytucję oraz preferencje, co do wybranego przez siebie warsztatu oraz warsztat “drugiego wyboru”.

Dla rodzin zastępczych z terenu miasta Nowego Sącza udział w konferencji jest bezpłatny. Rodziny zastępcze mają również pierwszeństwo w zapisach na wybrane przez siebie warsztaty.

Dla pozostałych uczestników koszt udziału w konferencji wynosi 50 pln (przelew na rachunek Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Betlejem” – numer konta bankowego: ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY 45 8805 0009 0000 5845 2008 0001 z dopiskiem w tytule przelewu “KONFERENCJA“). Wpłaty przyjmowane będą wyłącznie do 21 maja – w dniu konferencji nie będzie możliwości uiszczenia opłaty konferencyjnej).

PROGRAM KONFERENCJI:
8.30 -9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.05 Inauguracja konferencji
– Henryk Leśniara – Dyrektor Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin
9.05 – 9.10 Wystąpienie przedstawiciela UM Nowego Sącza
9.10 – 9.30 Wprowadzenie do konferencji – mgr Agnieszka Smoroń-Gąsiorek – psycholog OWiTR
9.30 – 10.15 Wykład – mgr Romualda Ulasińska: „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Wyjaśnienia z perspektywy różnych podejść w psychoterapii”.
10.15 – 10.25 Dyskusja
10.25 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 11.40 Wykład – dr Karolina Grządziel: „Samouszkodzenia z perspektywy psychiatry młodzieżowego” .
11.40 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.35 Wykład – mgr Ireneusz Czachura: „Smutek – agresja – autoagresja w okresie dorastania, perspektywa systemowa”.
12.35 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.30 Przerwa na obiad
13.30 – 15.00 Warsztaty – 3 grupy tematyczne:
I grupa – prowadzenie mgr Romualda Ulasińska: „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Doświadczenia terapeutyczne”,
II grupa – prowadzenie dr Karolina Grządziel: „Samouszkodzenia z bliska”,
III grupa – prowadzenie mgr Ireneusz Czachura: „Formy komunikacji podnoszące ryzyko wystąpień zachowań agresywnych i autoagresywnych”.
15.15 – 15.30 Podsumowanie
15.30 – 15.45 Zakończenie konferencji

Prelegenci oraz opisy wystąpień/warsztatów:
mgr Romualda Ulasińska – specjalista psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada też certyfikat European Assotiation for Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin, Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wykład – „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Wyjaśnienia z perspektywy różnych podejść w psychoterapii” (psychoterapeuci zwracają uwagę, że tendencje autodestrukcyjne są częstym objawem występującym u dzieci odrzuconych. W wykładzie będzie mowa o przejawach autoagresji u dzieci i młodzieży, które przeżyły odrzucenie. Zostanie przedstawione rozumienie zachowań autoagresywnych z perspektywy, psychodynamicznej, systemowej i teorii przywiązania).

Warsztat – „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży z przeżyciem odrzucenia. Doświadczenia terapeutyczne” (warsztat będzie kontynuacją wykładu. Omawiane na wykładzie symptomy i mechanizmy będziemy mieli okazję poznać poprzez przykłady z praktyki klinicznej. Będą mieli Państwo możliwość własnej refleksji i pracy w grupie, by przybliżyć się do wyjaśnienia autoagresywnych zachowań, a tym samym odpowiedzenia na nie adekwatną pomocą).

dr Karolina Grządziel – specjalista psychiatra. Pracuje w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, w ambulatorium klinicznym psychiatrii młodzieżowej oraz w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym. W ambulatorium psychiatrii młodzieżowej pracuje w charakterze lekarza konsultanta pacjentów zagrożonych ryzykiem samobójstwa. Prowadzi zajęcia dla studentów z psychiatrii rozwojowej, psychiatrii ogólnej oraz historii medycyny.

Wykład – „Samouszkodzenia ze stanowiska psychiatry młodzieżowego” (samouszkodzenia, charakterystyka zjawiska. Czym są samouszkodzenia?. Kiedy korelują z próbami samobójczymi? Jak rozpoznawać samouszkodzenia na tle samobójczym oraz niesamobójczym? Jak czytać ukrytą symbolikę samouszkodzeń? W czym mogą pomóc współczesne koncepcje mechanizmów samouszkodzeń? Oto kilka kwestii które z perspektywy lekarza ambulatorium psychiatrii młodzieżowej zostaną przedstawione na bazie przypadków, własnych obserwacji i refleksji samych pacjentów. Cel: zwiększenie wiedzy na temat zjawiska samouszkodzeń, zmniejszenie lęku, zwiększenie kompetencji opiekunów, rodziców, profesjonalistów).

Seminarium – „Samouszkodzenia z bliska” (celem seminarium będzie zwiększenie kompetencji w rozmawianiu o samouszkodzeniach, zwiększenie rozumienia osób dokonujących samouszkodzeń, radzenie sobie z własnymi emocjami, poszukiwanie źródła wsparcia.

mgr Ireneusz Czachura – Psycholog, terapeuta systemowy rodzin i młodzieży. Etatowy pracownik Zespołu Terapii Rodzin w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Wieloletni współpracownik i wykładowca Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Staż pracy 20 lat. Autor książki „Domowa szkoła przetrwania” poradnika psychologicznego dla rodzin.

Wykład – „Smutek – agresja – autoagresja w okresie dorastania, perspektywa systemowa”. (zaczynając od rozumienia systemowego przedstawiona zostanie rola smutku i agresji jako czynników kształtujących proces dorastania. W wystąpieniu zostaną przedstawione korzyści i zagrożenia jakie mogą pojawiać się na tym etapie rozwojowym, a zależne są od funkcji jakie mogą spełniać te dwie emocje w rozwoju nastolatka.

Warsztat – „Formy komunikacji podnoszące ryzyko wystąpień zachowań agresywnych i autoagresywnych” (rozwiniecie myśli z wykładu. Skoncentrowanie się na komunikacji międzyludzkiej. W formie warsztatowej przećwiczenie i omówienie sytuacji, które mogą wpływać na zachowania izolowania się lub agresji).

JULAPRZED
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]