Sesja sądeckich radnych: zakaz dopłacania do zakupu błękitnego węgla będzie zaskarżony, a poprawki do budżetu przyjęte

Sesja sądeckich radnych: zakaz dopłacania do zakupu błękitnego węgla będzie zaskarżony, a poprawki do budżetu przyjęte

Dziś podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza zapadła decyzja dotycząca zaskarżenia postanowienia Regionalnej Izby Obrachunkowej zakazującego dopłat do zakupu błękitnego węgla. Dzięki poparciu trzynastu radnych projekt uchwały został przyjęty, więc miasto będzie mogło odwołać się i prosić o rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Po burzliwych obradach zatwierdzono również zmiany w budżecie na 2019 rok.

W pierwszym punkcie głosowano nad wprowadzeniem zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Dzięki uchwale możliwe jest podpisanie umów z MPK na najbliższe 10 lat. Decyzją większości – 21 radnych – uchwała weszła w życie.

Tuż po pierwszym głosowaniu, ze względu na atmosferę panującą na sali, została ogłoszona przerwa. Emocje wzbudziło wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Poruszona została kwestia stworzenia „psiego parku”. Radni PiS nie są zadowoleni z planów dotyczących wybiegu dla czworonogów. Podnoszą argument, że istnieją inne, pilniejsze inwestycje w mieście.

Poprawka do budżetu dotyczyła także uwzględnienia dopłat do cen wody i ścieków. Radni Koalicji Nowosądeckiej zaproponowali, aby dopłaty wypłacane były wyłącznie mieszkańcom, którzy potrzebują tych dopłat ze względu na trudną sytuację materialną.

Zmiany Uchwały Budżetowej poparło 13 radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Przed głosowaniem kilka osób opuściło salę.

Po zakończeniu obrad prezydent powiedział, że cieszy się, iż zatwierdzona została uchwała budżetowa, dzięki czemu wiele inwestycji uda się zrealizować jeszcze w tym roku.

– Dochodzimy do tego momentu, gdy radni zaczynają rozumieć, że chcemy dobra Nowego Sącza – mówił prezydent.

Decyzją rajców usatysfakcjonowany był również Grzegorz Tabasz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. – To była jedyna optymalna decyzja – mówił

 

 

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama