Sądeckim szpitalem pokieruje Lidia Zelek

Sądeckim szpitalem pokieruje Lidia Zelek

Rada społeczna sądeckiego szpitala jednogłośnie wyraziła poparcie dla Lidii Zelek pełniącej obowiązki dyrektora  – również jako kandydatki na stanowisko szefowej tej placówki.

Wcześniej Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę, mocą której Lidii Zelek powierzono obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu po śmierci  Artura Puszko.

Lidia Zelek dotychczas pełniła w szpitalu funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-pracowniczych. Powierzone jej obowiązki będzie sprawowała do momentu powołania nowego dyrektora. Zostanie wyłoniony w trybie konkursowym.

  fot. UMWM.
Share on twitter
Share on facebook