Sądecka PWSZ zainaugurowała kolejny rok akademicki. Otwarto też Centrum Symulacji Medycznej

Dziś w Instytucie Kultury Fizycznej odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego - dwudziestego drugiego roku akademickiego. Na szesnastu kierunkach studiów pierwszego stopnia, sześciu kierunkach studiów drugiego stopnia i dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich naukę rozpoczęło prawie 3,5 tysiąca studentów w sześciu instytutach. Uroczystości połączone były z oficjalnym oddaniem do użytku wybudowanego w ubiegłym roku Centrum Symulacji Medycznej. 

wsb3

Uroczystości rozpoczęła msza w kościele św. Kazimierza, po której wszyscy zaproszeni goście oraz studenci zebrali się w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu. Odśpiewano Hymn Państwowy, dokonano immatrykulacji nowych studentów oraz wręczono odznaczenia i medale.

- Jestem przekonany, że nowy rok akademicki przyniesie wiele ciekawych możliwości naszym studentom. Reputacja naszej uczelni stwarza możliwości, abyśmy mogli tworzyć kolejne kierunki kształcenia, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się na bardzo trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy - mówił rektor uczelni.

e-administracja, ekonomia, zarządzanie, filologia, lingwistyka dla biznesu, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, informatyka, mechatronika, transport i logistyka, zarządzanie
i inżynieria produkcji, dietetyka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, pielęgniarstwo, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, fzjoterapia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - to kierunki na jakich kształcić się mogą studenci PWSZ w Nowym Sączu.

Po części oficjalnej uroczyście otwarto Centrum Symulacji Medycznej, w którym od dziś kształcić się będą przyszłe pielęgniarki, ratownicy medyczni, a w przyszłości być może również położne. O uruchomienie takiego kierunku uczelnia podjęła już starania. Uczelniany "mini SOR" wyposażony jest w pracownię ratownictwa medycznego, symulator karetki, symulator sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a na piętrze są sale wyposażone w fantomy pacjentów, które naśladują zachowanie chorego.

 

 

 

 

 

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.