Sądecka PWSZ zainaugurowała kolejny rok akademicki. Otwarto też Centrum Symulacji Medycznej

Dziś w Instytucie Kultury Fizycznej odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego - dwudziestego drugiego roku akademickiego. Na szesnastu kierunkach studiów pierwszego stopnia, sześciu kierunkach studiów drugiego stopnia i dwóch kierunkach jednolitych studiów magisterskich naukę rozpoczęło prawie 3,5 tysiąca studentów w sześciu instytutach. Uroczystości połączone były z oficjalnym oddaniem do użytku wybudowanego w ubiegłym roku Centrum Symulacji Medycznej. 

Uroczystości rozpoczęła msza w kościele św. Kazimierza, po której wszyscy zaproszeni goście oraz studenci zebrali się w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu. Odśpiewano Hymn Państwowy, dokonano immatrykulacji nowych studentów oraz wręczono odznaczenia i medale.

ks

- Jestem przekonany, że nowy rok akademicki przyniesie wiele ciekawych możliwości naszym studentom. Reputacja naszej uczelni stwarza możliwości, abyśmy mogli tworzyć kolejne kierunki kształcenia, które pozwolą młodym ludziom odnaleźć się na bardzo trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy - mówił rektor uczelni.

e-administracja, ekonomia, zarządzanie, filologia, lingwistyka dla biznesu, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, informatyka, mechatronika, transport i logistyka, zarządzanie
i inżynieria produkcji, dietetyka, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, pielęgniarstwo, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, fzjoterapia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - to kierunki na jakich kształcić się mogą studenci PWSZ w Nowym Sączu.

Po części oficjalnej uroczyście otwarto Centrum Symulacji Medycznej, w którym od dziś kształcić się będą przyszłe pielęgniarki, ratownicy medyczni, a w przyszłości być może również położne. O uruchomienie takiego kierunku uczelnia podjęła już starania. Uczelniany "mini SOR" wyposażony jest w pracownię ratownictwa medycznego, symulator karetki, symulator sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a na piętrze są sale wyposażone w fantomy pacjentów, które naśladują zachowanie chorego.

 

 

 

 

 

TRADYCJATEXT

1 comment

  1. Marco 7 Październik, 2019 at 02:10 Odpowiedz

    Oj słabo to wygląda , tyle lat działalności i ….. ostatnie miejsce w rankingu PWSZ w kraju. Zafrasowana mina Prezydenta mówi sama za siebie . Co Nowy Sącz ma z tego projektu ……………?

Wypowiedz się w tej sprawie