Sądecka fundacja będzie diagnozować młodzież z Malty i Litwy

W dniach 28 -30 stycznia odbyło się w Warszawie międzynarodowe spotkanie partnerów z Malty, Litwy i Polski projektu Erasmus + pod tytułem: „Youth Positive Potential” (Pozytywny potencjał młodzieży). Uroczyście zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją OSTOJA w Nowym Sączu, reprezentowaną przez Halinę Czerwińską , a Life NEWORK Foundation z Malty reprezentowaną przez Dr Miriam Sciberras Liderem projektu.

Podobne porozumienia zostały podpisane z pozostałymi partnerami. W projekcie Litwę reprezentują psycholodzy z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (Vilniaus Pedagogine Psichologine Tarnyba). Polskę reprezentuje dwóch partnerów: The European Institute for Integrated Prevention (EIIP), reprezentowany przez dr. Szymona Grzelaka oraz Fundacja Ostoja w Nowym Sączu.

Idea projektu dotyczy połączenia sił specjalistów w zakresie działań profilaktycznych i wspierania młodzieży w rozwoju pozytywnego potencjału, a w rezultacie eliminowania ryzykownych zachowań wśród młodzieży: zmniejszenia ryzyka uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych, takich, jak: hazard, komórki, Internet, pornografia oraz seksualizacji młodzieży. Dobro, które ma się zrodzić dzięki projektowi dotyczy zmiany przekonań normatywnych młodzieży, promowania zdrowego stylu życia, pogłębienia więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwoju pasji i zainteresowanie wśród młodzieży i budowania zdrowych relacji rówieśniczych opartych na szacunku i godności. Ponadto realizacja projektu ma na celu zmniejszenie poziomu depresji wśród młodzieży oraz (szczególnie na Malcie) rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia edukacji.

Doświadczeni partnerzy (psycholodzy i pedagodzy) z trzech państw nawiązali ścisłą współpracę na okres trzech lat. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu diagnozy dotyczącej ryzykownych zachowań i pozytywnego potencjału wśród młodzieży 14 – 15 lat. Następnie implantowaniu programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” autorstwa dr Szymona Grzelaka do młodzieży maltańskiej i litewskiej. Projekt zakłada bezpośrednią pracę z młodzieżą na Malcie i na Litwie oraz szkolenie trenerów profilaktyki zintegrowanej, którzy w swoich państwach będą kontynuować dzieło Archipelagu Skarbów. Fundacja Ostoja, która od roku 2011 realizuje program w Polsce będzie w ramach realizacji projektu koordynowała przebieg diagnozy pod względem metodologii i logistyki na Litwie oraz będzie odpowiadała za wyszkolenie trenerów i przebiegu realizacji Archipelagu Skarbów na Litwie i w Polsce. Owoce działań profilaktycznych w trzech państwach będzie można oglądać podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w roku 2021 w Nowym Sączu.

Warto wspomnieć, ze Fundacja Ostoja realizuje również inne programy profilaktyczne, takie, jak: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Mediacje Rówieśnicze – droga do pojednania, Trening Umiejętności Społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”.

Tekst i fot. Fundacja Ostoja

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.