Są pieniądze na budowę Centrum Sportowego w Marcinkowicach i remont drogi Limanowa – Chełmiec

Są pieniądze na budowę Centrum Sportowego w Marcinkowicach i remont drogi Limanowa – Chełmiec

Promesę na ponad 5,4 miliona złotych przywiózł dzisiaj do Starostwa Powiatowego wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i wręczył ją staroście nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu. Te pieniądze to dofinansowanie do budowy Centrum Sportowego w Marcinkowicach, modernizacji drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec, budowę 34 oświetlonych przejść dla pieszych i modernizację energetyczną Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Promesy otrzymali również burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Powiatu Nowosądeckiego. Przeznaczą je m.in. na modernizację budynków szkół i przedszkoli, remonty dróg, budowę ośrodków kultury, oczyszczalni ścieków czy kanalizacji sanitarnej.

W spotkaniu wzięli udział: parlamentarzyści (Anna Paluch, Wiesław Janczyk, Patryk Wicher), wicewojewoda Józef Leśniak, starosta Marek Kwiatkowski, wiceprezydent Nowego Sącza wraz z przewodniczącą Rady oraz burmistrzowie i wójtowie z naszego regionu.

Fot. Maria Olszowska