Marszałek województwa wizytował unijne inwestycje w Łącku, Łabowej i Korzennej

Marszałek województwa wizytował unijne inwestycje w Łącku, Łabowej i Korzennej

Marszałek Witold Kozłowski odwiedził Łącko, Łabową oraz Korzenną. Spotkanie z włodarzami gmin było okazją do wizytacji i oceny realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Podczas rozmów z wójtami podsumowano okres ponad dwuletniej współpracy z samorządem województwa, a także omówiono plany na najbliższą przyszłość.

Ostatnie dwa lata, to czas intensywnych działań i realizacji licznych przedsięwzięć, które zmieniły wiele gmin nie do poznania. Z myślą o mieszkańcach, szereg zadań przeprowadzono także w Łącku, Łabowej i Korzennej. Efekty realizacji tych projektów są imponujące. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ogromne wsparcie pochodzące ze środków unijnych. Z optymizmem patrzę w przyszłość i liczę na dalszą dobrą współpracę z lokalnymi samorządami, tak by prężnie się rozwijały, a Małopolanom żyło się coraz lepiej w ich małych ojczyznach – mówił marszałek województwa Witold Kozłowski.

Wśród inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich warto wymienić m.in. nową oczyszczalnię ścieków w Łącku, budowę PSZOK-a, modernizację przyszkolnego boiska czy budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, które powstaje na terenie tejże gminy. Ponadto należy pamiętać o ekologicznych inwestycjach zrealizowanych w ostatnim czasie na terenie gminy Łabowa, związanych z termomodernizacją dwóch budynków: urzędu gminy oraz Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Maciejowej, a także o budowie siłowni plenerowej czy o wsparciu, które otrzymał Dom Strażaka w Łabowej. Dzięki środkom unijnym także na terenie gminy Korzenna zostaną przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej.

Zwieńczeniem dzisiejszych wizytacji było wspólne spotkanie marszałka Witolda Kozłowskiego z wójtami: Łącka – Janem Dziedziną, Łabowej – Martą Słaby oraz Korzennej – Leszkiem Skowronem. W spotkaniu, które odbyło się w odnowionym kilka lat temu zabytkowym dworku w Korzennej wziął udział także wójt Podegrodzia – Stanisław Banach.