Ruszają spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy DK28. GDDKiA zaprasza mieszkańców

Ruszają spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy DK28. GDDKiA zaprasza mieszkańców

dk, spotkania informacyjne dla mieszkańców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zaprasza mieszkańców gminy Gorlice i Biecz na spotkania informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości około 17,5 km.

10 grudnia 2020 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą EGIS POLAND na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 na odcinku Ropa – granica województw: małopolskiego i podkarpackiego. Koszt prac wyniesie 6 336 960,00 zł. Wykonawca oprócz opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej ma także uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski w trakcie robót budowlanych drogi.

– Cały zakres prac ma być wykonany w terminie 91 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: 29 miesięcy przeznaczone jest na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, natomiast w przypadku konieczności wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do decyzji środowiskowej (DŚU) oraz do decyzji ZRID, termin ten wydłuży się do 41 miesięcy – wyjaśnia Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

Jak zaznacza przedstawicielka GDDKiA, planowana rozbudowa drogi ma na celu: podniesienie nośności nawierzchni do 115kN/oś, poprawę parametrów technicznych drogi i stanu technicznego urządzeń drogi oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni. Dodatkowo podczas rozbudowy mają powstać chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe.  Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2020 – 2024, a realizacja robót budowlanych – na lata 2024 – 2027.

GDDKiA organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin, przez które przebiega dk 28.

Gmina Gorlice
16.05.2022 r. godz.: 16:00 – 18:00

Lokalizacja:
Wiejski Dom Kultury w Szymbarku,
ul. Szymbark 519, 38-311 Szymbark

16.05.2022 r. godz.: 19:00
Lokalizacja:
Wiejski Dom Kultury w Ropicy Polskiej,
ul. Ropica Polska 338, 38-300 Ropica Polsk

Gmina Biecz
17.05.2022 r. godz.: 16:00
Lokalizacja:
Sali konferencyjnej Biblioteki w Bieczu,
ul. Rynek 20, 38-340 Biecz

dk, spotkania informacyjne dla mieszkańców

*Materiały projektowe są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Gorlicach, Urzędzie Miejskim w Bieczu oraz na stronie internetowej: www.dk28-ropa-grwoj.pl.Więcej informacji dotyczących spotkań jest na stronie  http://dk28-ropa-grwoj.pl/spotkania-informacyjne

Źródło: GDDKiA w Krakowie