Rozwojowa przepaść w województwie. Nowy Sącz i Tarnów upominają się o uwagę rządu

Rozwojowa przepaść w województwie. Nowy Sącz i Tarnów upominają się o uwagę rządu

Na biurko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy trafi list otwarty, w którym przedstawiciele subregionu tarnowsko-nowosądeckiego upominają się o działania zmierzające do wyrównania dysproporcji rozwojowych pomiędzy wschodnią, a zachodnią częścią województwa małopolskiego. List otwarty jest pokłosiem panelu dyskusyjnego poświęconego problemom rozwojowym wschodniej części województwa, który odbył się 20 października w ramach Krynica Forum 2022.

W panelu wzięli udział dr Łukasz Zaborowski – ekspert d.s. rozwoju regionalnego i transportu w Instytucie Sobieskiego, dr inż Michał Kisilewicz – dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz dr inż. Ryszard Nejman – dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Z przedstawionej przez nich diagnozy społeczno-gospodarczej sytuacji wschodniej części województwa wynika, że subregiony tarnowski, sądecki i podhalański pod względem zamożności i trendów rozwojowych zdecydowanie bardziej przypominają tereny województw Polski Wschodniej niż zachodnią część Województwa Małopolskiego, zaś od Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego dzieli je przepaść.

Niestety z uwagi na położenie w „bogatym” województwie pozbawione są adekwatnego wsparcia ze strony rządu tak jak ma to miejsce chociażby w ościennych powiatach dębickim, mieleckim czy jasielskim. W trakcie burzliwej dyskusji z udziałem publiczności pojawiła się propozycja aby owocem panelu był list otwarty do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o większe wsparcie rozwojowe dla subregionów tarnowskiego, sądeckiego i podhalańskiego sygnowany przez uczestników panelu. Sporządzony list, który 15 grudnia zostanie podpisany przez uczestników panelu, jest odpowiedzią na tą propozycję” – wyjaśniają pomysłodawcy inicjatywy w mailu do redakcji dts24.

Sygnatariusze listu proponują dołączenie wschodniej części województwa – z Nowym Sączem i Tarnowem do instrumentów rozwojowych dedykowanych Polsce Wschodniej, a w dalszej perspektywie – gruntowną reformę polityki rozwoju kraju, która uwzględniałaby narastające dysproporcje wewnątrz województw. Pojawiają się głosy zwracające uwagę na potrzebę zmian obecnej struktury administracyjnej, by ożywić gospodarczo Tarnów i Nowy Sącz. Niektórzy wysuwają śmiały pomysł utworzenia województwa sądecko – tarnowskiego.

O szczegółach inicjatywy będzie mowa na konferencji, która odbędzie się 15 grudnia w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ul. Słonecznej 32/9.

List można przeczytać poniżej.

ListOtwarty

Fragmenty panelu który odbył się w Krynicy:

Share on twitter
Share on facebook