Rehabilitacja najmłodszych pod troskliwym okiem specjalistów  

Działacze niewielkiej sądeckiej fundacji „O każde dziecko”, która skupia lekarzy pediatrów oraz fizjoterapeutów, pomagają w dobraniu odpowiednich dla niepełnosprawnych dzieci metod terapii oraz organizują turnusy rehabilitacyjne dla maluchów. Udowadniają również, że rehabilitacja najmłodszych niepełnosprawnych nie musi wiązać się z dużymi kosztami, jeśli w proces rehabilitacji maksymalnie włączą się ich rodzice.  

Sądecką Fundację Na rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego „O każde dziecko” założyli w 2010 roku jej pomysłodawcy, fizjoterapeuci, Wojciech Dutka i Tomasz Maślanka.

Pracujemy jako fizjoterapeuci od wielu lat, zajmując się niemowlętami i dziećmi zagrożonymi oraz dotkniętymi niepełnosprawnością a także wszelkimi innymi zaburzeniami rozwoju – tłumaczy wiceprezes fundacji Wojciech Dutka, którego zdaniem potrzeba założenia fundacji o takim profilu wynikła z codziennych obserwacji i doświadczenia.

– Dość szybko przekonałem się, że pomoc naszego państwa skierowana do dzieci potrzebujących wsparcia w tej kwestii, jest, delikatnie mówiąc, mierna, i to zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym – podkreśla.

Nazwa fundacji sugeruje, kto znajduje się w centrum jej zainteresowania: każde, bez wyjątku, dziecko. Fundacja, w przeciwieństwie do innych tego typu podmiotów, nie prowadzi działań zmierzających do wspierania konkretnego dziecka bądź grupy dzieci.

– Naszym głównym celem jest zwiększanie dostępności do metod terapii, które przy dzisiejszym stanie wiedzy medycznej są jak najbardziej uzasadnione. Chodzi tu przede wszystkim o diagnostykę i terapię neurokinezjologiczną Vojty, terapię manualną narządu ruchu oraz działania z zakresu neurologopedii. Te cele statutowe realizowane są w postaci programów terapeutycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych – wyjaśnia prezes Tomasz Maślanka.

Diagnostyka i terapia neurokinezjologiczna Vojty to prosty w środkach sposób wczesnego wykrywania oraz leczenia zaburzeń rozwoju ruchowego dzieci. Autorem tej metody był czeski neurolog dziecięcy Vaclav Vojta, żyjący w latach 1917 – 2000.

Metoda rehabilitacji Vojty oraz terapia manualna i neurologopedia stosowane są Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Neurokinezis w Nowym Sączu, gdzie pracuje Wojciech Dutka. Placówka ta skupia merytorycznie przygotowanych terapeutów.

– Nasza fundacja, w miarę swoich możliwości, stara się skracać czas oczekiwania na rozpoczęcie niezbędnej terapii oraz dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne organizowane przez NZOZ Centrum Rehabilitacji Neurokinezis – wyjaśnia.

Z pomocy mogą korzystać wszystkie dzieci, które takiej pomocy wymagają. Są to dzieci zarówno z terenu Sądecczyzny, ale także innych regionów Polski.

– Oczywistym jest, że nie jesteśmy w stanie w pełni odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na terapię metodą Vojty, gdyż gwałtownie rośnie świadomość rodziców. Coraz częściej zdają sobie oni sprawę, jaką szansę niesie właśnie ta konkretna terapia dla ich dzieci. W fundacji przez cały okres swojej działalności dysponujemy środkami na jednakowym, niezmiennym poziomie.

Jak do tej pory, fundacja nigdy nie zatrudniała i nadal nie zatrudnia ani jednego pracownika obsługującego działalność własną fundacji. Na co dzień brakuje jej profesjonalistów, którzy zajmowaliby się pozyskiwaniem środków na potrzeby dzieci.

– Mimo to uważamy, że rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego wcale nie musi być droga, a przynajmniej nie tak droga, jak często jest to społeczeństwu przedstawiane. Warunkiem jest

jednak rehabilitacja oparta na metodach mających poparcie naukowe oraz możliwie największe bezpośrednie zaangażowanie rodziców w proces rehabilitacji. Będąc fizjoterapeutą wiem, że to właśnie oni uzyskują największe efekty – mówi Wojciech Dutka.

Największym sukcesem Fundacji „O każde dziecko” jest dotychczasowa pomoc, którą udało się skierować do małych pacjentów. Była ona możliwa jedynie dzięki wsparciu znajomych, rodzin oraz osób sprzyjającym działaniom członków fundacji.

– Zawsze jednak najbardziej motywowało nas do działania zaangażowanie rodziców naszych obecnych jak i byłych podopiecznych – podsumowuje Wojciech Dudka.

Agnieszka Małecka

Przeczytaj o innych stowarzyszeniach i fundacjach działających na Sądecczyźnie: (numer do bezpłatnego pobrania)

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.