Nowy Sącz: Stare Miasto – Pomnikiem Historii, a ratusz do remontu

Nowy Sącz: Stare Miasto – Pomnikiem Historii, a ratusz do remontu

Władze miasta ubiegają się o nadanie Staremu Miastu tytułu Pomnika Historii. Na razie włodarze są na etapie przygotowywania opracowania uzasadniającego takie zamiary. Co taki tytuł da Nowemu Sączowi?

– Walory promocyjne oraz możliwość otrzymania pieniędzy na odnowienie budynku ratusza miejskiego w Nowym Sączu i nadanie obiektowi nowych funkcji związanych z wartością kulturową – wyjaśnia Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

– Obszar objęty tym statusem to obszar średniowiecznego starego miasta wraz z murami (wałami) miejskimi. Głównym uzasadnieniem ubiegania się o tytuł Pomnika Historii dla tej części miasta będzie unikalność i autentyczność układu urbanistycznego starówki sądeckiej – dodaje.

Koszty takiego przedsięwzięcia nie są na razie znane.

– Oszacowanie kosztów związanych z ubieganiem się o tytuł Pomnika Historii będzie możliwe po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy projektu – wyjaśnia Stawiarska.

Remont sądeckiego ratusza, 120-letniego zabytku, może pochłonąć kwotę nawet 10 mln zł. Obecnie mury budynku są zawilgocone, bo nie ma dobrej izolacji. Projekt, wedle którego ma być realizowana renowacja wizytówki miasta, zakłada także odnowienie elewacji. Zamontowana ma być również winda. Dokumentację projektową wykonuje Biuro Projektowe „Konstruktor” z Chrzanowa.

***

– Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony obiektów wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę tytułu podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu – czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Share on twitter
Share on facebook