RAPORT MPK: milion straty i stare autobusy

MPK zamknęło  miniony rok stratą w wysokości miliona i 83 tys. zł. i z taborem liczącym 76 autobusów, które jeżdżą po sądeckich drogach średnio 15 lat. Do redakcji "dts24" przysłano krótki raport prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztofa Migacza zawierający informacje o sytuacji finansowej i ekonomicznej spółki miejskiej MPK.

Poniżej treść przesłanej do nas wiadomości:

Na dzień 31.12.2018 r. wynik finansowy spółki MPK zamknie się stratą w wysokości ok. 1 083, 3 tys. zł, co w stosunku do planowanej na rok 2018 straty w wysokości 595, 6 tys. zł stanowi różnicę w kwocie 492 700 zł. Wpływa na nią:

- wzrost cen paliw (o 11,07 %), kosztowo - o 277 tys. zł (w budżecie miasta na 2018 r. wzrost cen zapowiadany był na 6 %)

- powodowany remontami i inwestycjami drogowymi spadek przychodów ze sprzedaży biletów (spadek wyższy o kwotę 87 400 zł, głównie na liniach 41,42,33,34).

- zwiększona o kwotę 144 000 roczna rezerwa na świadczenia pracownicze), do wydania w 2019 r.

Stan taboru wynosi obecnie 76 sztuk autobusów (średni wiek pojazdów - 15 lat). Średnia dzienna awaryjność pojazdów: między 7 a 12, przy jednoczesnym braku możliwości stworzenia rezerwy taborowej.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby niewykonanych kursów o ponad 500 % oraz wzrost niewykonanych wozokilometrów o 1000 %.

Na dzień 7 stycznia 2019 r. ilość zatrudnienia w spółce to 237 osób.

Firma MAN Truck & Bus Polska zobowiązała się dostarczyć 24 autobusy, na podstawie umowy zawartej 15 stycznia 2018 r. Jeszcze w maju 2018 r. zapewniano o terminowości realizacji zamówienia a w lipcu powołano komisję ds. odbiorowych.

 

 

Jan Duda

Wypowiedz się w tej sprawie