Protest ws. Sądeczanki. Jutro blokada DK75 w miejscowości Gnojnik

Protest mieszkańców Gnojnika, Sądeczanka, dk75, wariant C i F, blokada drogi

Mieszkańcy gminy Gnojnik, w tym Tymowej zablokują jutro, 27 sierpnia, drogę krajową nr 75. Powodem jest ich brak zgody na budowę tzw. Sądeczanki w wariancie C i F, czyli tych, które zakładają przejście trasy przez gminę.

Organizatorem pikiety jest m.in. ,,Nie tędy droga – Stowarzyszenie Zielona Tymowa”. W zgromadzeniu weźmie udział około 150 osób. Uczestnicy planują blokowanie przejścia dla pieszych (w km 24+300 DK75) z czasowymi przerwami na przejazd pojazdów. Pikieta odbędzie się w godz. 15:00-17:00.

,,Należy spodziewać się znacznego spowolnienia ruchu – szczególnie, iż są to godziny szczytu. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym zostało zgłoszone w Urzędzie Gminy Gnojnik” – poinformowała naszą redakcję Monika Skrzydlewska z krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

,,W imieniu Stowarzyszenia Zielona Tymowa gorąco prosimy, aby podczas tego zgromadzenia nie używać wulgaryzmów, zachować stoicki spokój i nie prowokować do kłótni, waśni czy sporów, aby nikomu nie stała się krzywda i protest przebiegał spokojnie” – apelują organizatorzy.

Przebieg trasy

W marcu br. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych rekomendowała przebieg nowej drogi. Został wskazany wariant C, który stanowił optymalizację prac projektowych, prowadzonych w dwóch stadiach: studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

,,Wybór tego wariantu jako rozwiązania optymalnego poprzedzony był analizami całego obszaru od Brzeska do Nowego Sącza, w pasie o szerokości prawie 20 km, gdzie zaproponowano i przeanalizowano 26 pełnych przebiegów. Prace obejmowały nie tylko analizy techniczne możliwości przebiegu z założeniem wytyczenia wariantu najtańszego, ale przede wszystkim stanowiły kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych” – wyjaśniała wówczas Iwona Mikrut, przedstawicielka GDDKiA.

Mikrut tłumaczyła, iż pełne rozpoznanie i niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym stanowiły podstawę do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej najkorzystniejszych 5 wariantów w podziale na kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Z tych pięciu wybrano 3, z czego wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne.

Wariant A okazał się najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych, jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C. O tym informowaliśmy —>TUTAJ.

,,Warto jeszcze zauważyć, że budowa tunelu przewidywanego w wariancie A o długości 1 km, jak wykazała analiza hydrologiczna, miałaby znaczący wpływ na stosunki wodne w górotworze. Zmiana stosunków wodnych na skutek budowy tego tunelu może niekorzystnie wpływać na zasilanie źródła św. Urbana, z którego pobierana jest woda przez spółkę wodną dla 700 gospodarstw domowych w Iwkowej” – tłumaczyła Iwona Mikrut.

Droga w planach

10 czerwca w siedzibie oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem administracji drogowej, parlamentarzystów i samorządowców poświęcone analizie proponowanych wariantów przebiegu dwujezdniowej Brzesko –  Nowy Sącz. Wszyscy zainteresowani byli zgodni co do potrzeby powstania drogi, jednak co do przebiegu trasy jednomyślności nie było.

,,Po wakacjach będzie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla inwestycji” – zapowiedział wówczas minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ubiegłym tygodniu krakowska GDDKiA poinformowała, że z uwagi na konieczność aktualizacji analiz modeli hydraulicznych wykonanych w ramach przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru zlewni rzeki Wisły, zasilanej rzekami z obszaru lokalizacji rekomendowanych wariantów, obecnie wykonawca prowadzi prace uzupełniające.

Zakres prac obejmuje m. in.: analizę porównawczą modeli zasięgu wód zalewowych, analizę z uwzględnieniem lokalizacji wałów przeciwpowodziowych oraz analizę sposobu użytkowania budynków oraz planów przestrzennego zagospodarowania.

50-kilometrowa droga z Nowego Sącza do Brzeska została uwzględniona w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych planowanych do 2030 roku (z perspektywą do 2023).

Fot. GDDKiA

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.