Prof. Wojciech Kudyba dumą Sądecczyny. Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. Wojciech Kudyba dumą Sądecczyny. Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowegoesor Wojciech Kudyba, Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, profesor Wojciech Kudyba

Sądeczanin prof. Wojciech Kudyba otrzymał prestiżową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Profesor został wyróżniony w kategorii literatura. Uroczysta gala odbyła się 12 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Podczas niej wicepremier prof. Piotr Gliński odznaczył twórców, animatorów oraz ludzi kultury, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 1997 roku. Otrzymują ją zasłużone postaci świata kultury w uznaniu całokształtu ich dorobku zawodowego lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. Wyróżnienie przyznawane jest w 18 kategoriach: teatr, film, literatura, sztuki wizualne, architektura, taniec, twórczość ludowa, edukacja artystyczna, kultura cyfrowa, upowszechnianie kultury, muzyka, ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, restytucja utraconych dzieł, design, całokształt twórczości oraz mecenas kultury. Specjalna kategorię stanowi Nagroda im. Tomasza Merty „Między literaturą a historią” za książkę historyczną. W tym roku wśród laureatów znalazł się prof. Wojciech Kudyba.

– Przede wszystkim jest to dla mnie wielka niespodzianka. Laureatów nominują różne instytucje kultury, tajemnica jest jednak ściśle przestrzegana. Zaskoczenie odczuwa się też na samej scenie. Kiedy się stoi obok Ewy Błaszczyk i Jerzego Maksymiuka trudno nie pomyśleć: „czy to wszystko dzieje się naprawdę?” Po chwili czuje się też dumę i satysfakcję. Moja droga literacka trwa już od 30 lat. Była ona normalnym rozwojem, który przebiega jak koło fortuny. Często jest się pod wozem, ale czasem też na wozie. Myślę, że mimo wszystko ta mozolna wędrówka miała sens, choć czasem ogarniało mnie zwątpienie – przyznał w rozmowie z naszą redakcją prof. Wojciech Kudyba.

Profesor jest pisarzem, krytykiem, historykiem literatury, doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kierownikiem w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od lat pracuje w obecnej Akademii Nauk Stosowanych (do 2022 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Jest też wykładowcą Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Twórczość”. Prof. Kudyba jest autorem książek o poezji najnowszej i współzałożycielem grupy literackiej „Topoi”. Współpracuje również z dwumiesięcznikiem „Topos”.

Profesor dumą Sądecczyzny

Sądeczanin jest laureatem i jurorem wielu konkursów literackich. Już wcześniej dał się poznać jako poeta. Jest laureatem II nagrody w konkursie poetyckim im. R.M Rilkego (2003), I nagrody w konkursie poetyckim im. K.I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach (2003), Nagrody Fundacji im. J.S. Pasierba (2005, 2007), zdobywcą wyróżnienia im. Józefa Mackiewicza (2008), Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora (2015), finalistą Nagrody Poetyckiej Orfeusz (2012). Jako pisarz prozy debiutował natomiast powieścią „Nazywam się Majdan” (2015). Dalej ukazały się książki: „Imigranci wracają do domu” (2018), „Kamienica” (2018), „Pułascy” (2020). W 2021 roku otrzymał Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego za zbiór opowiadań „I co dalej?”.

Prof. Wojciech Kudyba najpierw uczył w sądeckim Splocie (1989-1998), a później w I Liceum Ogólnokształcącym (1998-2006). Karierę wykładowcy rozpoczął dopiero w 2006 roku na Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, czyli obecnej Akademii Nauk Stosowanych. Później Sądeczanin nawiązał współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie został kierownikiem Katedry Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych (od 2019 roku Katedra Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej). Wojciech Kudyba w 1998 roku uzyskał stopień doktora, w 2008 – doktora habilitowanego, a 2018 roku profesora, o czym informowaliśmy w artykule: Sądecznin Wojciech Kudyba zdobył tytuł profesora.

Lista laureatów

 • Kategoria LITERATURA: pisarz, krytyk, historyk literatury, autor książek o poezji najnowszej prof. Wojciech Kudyba;
 • Kategoria TEATR: aktorka filmowa i teatralna, która zaangażowana jest w działalność charytatywną i społeczną Ewa Błaszczyk;
 • Kategoria FILM: reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych Rafał Geremek
 • Kategoria ARCHIKTEKTURA: architekt prof. Krzysztof Ingarden;
 • Kategoria TANIEC: tancerka, nauczycielka tańca współczesnego Aleksandra Dziurosz;
 • Kategoria TWÓRCZOŚĆ LUDOWA: jeden z najwybitniejszych współczesnych muzyków tradycyjnych. Instrumentalista i kompozytor Zbigniew Wałach oraz gawędziarz, pedagog, instruktor ds. folkloru i tańca Witold Kuczyński;
 • Kategoria EDUKACJA ARTYSTYCZNA: wybitny pianista i pedagog prof. Paweł Zawadzki;
 • Kategoria RESTYTUCJA UTRACONYCH DZIEŁ SZTUKI: konserwator sztuki, prekursor metodologii badań konserwatorskich ukierunkowanych na identyfikację dzieł sztuki stanowiących obiekty utracone w wyniku II wojny światowej Anna Lewandowska;
 • Kategoria DOROCZNA NAGRODA IM. TOMASZA MERTY: filozof, germanista, politolog, znawca stosunków polsko-niemieckich prof. Marek Cichocki;
 • Kategoria MUZYKA: śpiewaczka operowa, mezzosopran Anna Radziejewska;
 • Kategoria OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: prof. Krzysztof Pawłowski – architekt specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu historii urbanistyki i rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych oraz Romuald Rzeszutek – działacz społeczny, regionalista;
 • Kategoria KULTURA CYFROWA: organizacja, która powstała z pasji grupy ludzi zafascynowanych muzyką z gier wideo, którzy postanowili promować tę nowoczesną formę sztuki – Fundacja Game Music;
 • Kategoria UPOWSZECHNIANIE KULTURY: pianista, solista, kameralista, improwizator, satyryk Waldemar Malicki oraz dziennikarz, krytyk i publicysta Piotr Gociek;
 • Kategoria OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ: wybitny konserwator, autor szeregu opracowań konserwatorskich dotyczących polskich zabytków poza granicami kraju Piotr Niemcewicz;
 • Kategoria DESIGN: ceniony i utytułowany projektant graficzny, autor licznych plakatów, katalogów, opracowań graficznych książek i systemów identyfikacji wizualnej prof. Władysław Pluta;
 • Kategoria MECENAS KULTURY: KGHM Polska Miedź S.A. jest sponsorem instytucji oraz wydarzeń, festiwali, produkcji filmowych i teatralnych;
 • Kategoria SZTUKI WIZUALNE: ceniony artysta malarz, ilustrator, przedstawiciel polskiego malarstwa figuratywnego, pedagog Jarosław Modzelewski;
 • Kategoria CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI: wybitny skrzypek, kameralista i pedagog prof. Krzysztof Jakowicz oraz wszechstronnie uzdolniony poeta, aktor, literat, pieśniarz, kompozytor, pianista i nauczyciel Leszek Długosz.
Fot./Źródło: MKiDN/
Maciej Skwarło/
Danuta Matloch
Share on twitter
Share on facebook