Prezydent Nowego Sącza proponuje podwyżkę. Opłaty za odbiór śmieci 50 proc. w górę

Prezydent Nowego Sącza proponuje podwyżkę. Opłaty za odbiór śmieci 50 proc. w górę

W najbliższy wtorek (29 listopada) sądeccy radni podejmą decyzję ważną dla portfeli sądeczan. W porządku obrad wtorkowej sesji znalazł się projekt uchwały wprowadzającej znaczną podwyżkę cen za odbiór śmieci. Prezydent Ludomir Handzel proponuje, by stawka wzrosła od nowego roku z 19 zł do 28,18.

Sposób kalkulacji opłaty ma pozostać bez zmian – jako iloczyn uchwalonej przez samorząd stawki i ilości osób zamieszkujących pod danym adresem.

Dwa lata temu  sądeczanie boleśnie odczuli podwyżkę z 7,5 zł na obecnie obowiązującą stawkę 19 zł od osoby. Obecna podwyżka choć nie tak horrendalna, będzie najbardziej dotkliwa dla kilkuosobowych gospodarstw, które nie mają własnego kompostownika i nie stanową dużych rodzin, a więc nie przysługują im z tego tytułu dwuzłotowe ulgi.

„Systematycznie rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, jak również czynniki zewnętrzne, m.in takie jak: wzrost kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej, spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty na dotychczasowym poziomie tj. 19 zł od osoby nie jest dłużej możliwe” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Stawka opłat dla przedsiębiorców, która wynosi 24 zł za każdy 120-litrowy worek śmieci ma pozostać bez zmian.

Wywozem śmieci, które z sądeckich domów i firm trafiają na wysypisko, zajmie się w 2023 roku miejska spółka NOVA. W przetargu ogłoszonym przez urząd miasta została złożona tylko jedna oferta, opiewająca na kwotę  25,7 mln zł. Jest to kwota wyższa o 4 mln zł od zakładanego wcześniej przez władze miasta budżetu. Miasto dołoży z budżetu 4,1 mln zł.

Projekt uchwały, nad którą będą debatowali 29 listopada sądeccy radni w pliku poniżej:

podwyżka opłaty śmieciowej

Czytaj też:

strzałka w dół

Krynica-Zdrój. Umieścili prawie trzytonowe auto na szczycie wieży. Dudek, Wojewódzki i ,,latający” pojazd zaskoczyli turystów

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama