Prawdziwi menedżerowie życia społecznego

Prawdziwi menedżerowie życia społecznego

Żyjemy w epoce wielkiej rewolucji naukowo-technicznej. Zmienia ona nasz świat w zakresie wiedzy, techniki technologii oraz ich zastosowań w praktyce. Odmienia również dotychczasowy sposób życia. Nie można go sobie wyobrazić bez nowych źródeł energii i środków komunikacji, bez automatyzacji, telekomunikacji i informatyki, bez zdalnej pracy, bez komputerów i smartfonów. Rzeczy dawne i nowe łączą się zawsze w środowisku człowieka, nowoczesność jednak zdecydowanie przeważa i pociąga za sobą dalsze przyspieszone zmiany. Ludzie żyją dziś w inny sposób niż wcześniejsze pokolenia. Dążą do nowych wartości, zaspokajają nieznane wcześniej potrzeby i wyrażają oczekiwania, których poprzednio nie mieli. Realizują je w swoim otoczeniu społecznym, w dużej mierze dzięki jego pomocy i jego współdziałaniu. Otoczenie to również ma odmienny kształt niż dawniej. Obok bardzo ważnej sfery prywatnej podstawową rolę odgrywają w nim inicjatywy obywatelskie i instytucje publiczne.

Wśród instytucji najważniejsze jest państwo. Współczesne państwo też jest inne niż niegdyś. To już nie władca i nie elita sprawująca władzę. W obecnym świecie – państwo, to naprawdę my. Nie jest już ono, jak kiedyś, głównie aparatem przymusu. Jest demokratyczne i rządzone przez zasady prawa. Prawo tworzone jest zaś wedle potrzeb ludzi, dla ich dobrej organizacji i rozwiązywania problemów, a nie dla czyjejś dominacji. W działaniu państwo trzyma się jego treści i respektuje jego granice.

Nowoczesne państwo jest z założenia życzliwe i przyjazne ludziom. Ma sprzyjać przemianom i procesom innowacyjnym. (…)

Cały tekst autorstwa dr hab. Jarosława Reszczyńskiego przeczytasz w specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”:

 

Share on twitter
Share on facebook