Prąd. Przerwy w dostawie w najbliższych dniach

Jak zwykle podajemy listę miejsc w Nowym Sączu oraz w powiatach: nowosądeckim, gorlickim i limanowskim, w których w najbliższych dniach nastąpią przerwy w dostawie prądu. Utrudnienia spowodowane są między innymi pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez Tauron.

Nowy Sącz

13 września (poniedziałek)
08:00-11:00 w Nowym Sączu, ul. Staszica nr 2 oraz Jagiellońska nr 61- budynki zasilane ze złącza kablowego nr 448

15 września (środa)

07:00-09:00 w Nowym Sączu ulice: Grunwaldzka od numeru 55 i 64 do 99 i 106 oraz Zawiszy Czarnego od numeru 23 do 64, Wita Stwosza, Kasprowicza 8.
07:00-14:00 w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery nieparzyste od 101 do 135, numery parzyste od 106A do 136, oraz ulica Dąbrówki od numeru 87A do 87D, numer 89A oraz Wita Stwosza numer 23K i okoliczne.
08:00-14:00 w Nowym Sączu ulice: Traugutta od ulicy Nawojowskiej do przejazdu kolejowego, Krajewskiego, Jeziorańskiego, Prądzyńskiego, Kustronia.

Powiat nowosądecki

13 września (poniedziałek)

08:00-13:00 w miejscowości Biała Niżna, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 1501, okolice budynku numer 634.
08:00-14:00 w miejscowości Krasne Potockie, budynek numer 60 wraz z przyległymi.

14 września (wtorek)

07:00-08:00 w miejscowości Trzetrzewina, przysiółki: Zadziele Klęczańskie, Koło Gościńca w kierunku Klęczan oraz Biczyce Górne, od strony przysiółka Koło Gościńca- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00-11:00 w miejscowości Kąclowa, przysiółki Gurbówka, Matołówka, Czerwonki i Kuligówka.
08:00-14:00 w miejscowości Kąclowa, przysiółek Kuligówka oraz budynki w kierunku Podchełmia.
08:00-09:30 w miejscowościach: Trzetrzewina, przysiółki: Litacz, Podsobki, Słociny, Koło Dworku, Łysa Góra, Zadziele i okoliczne oraz Wysokie i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny
09:30-13:00 w miejscowości Trzetrzewina, przysiółki: Zadziele Klęczańskie, Koło Gościńca oraz Biczyce Górne, od strony przysiółka Koło Gościńca
13:00-14:30 w miejscowościach: Trzetrzewina, przysiółki: Litacz, Podsobki, Słociny, Koło Dworku, Łysa Góra, Zadziele i okoliczne oraz Wysokie i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny
14:00-15:00 w miejscowości Trzetrzewina, przysiółki: Zadziele Klęczańskie, Koło Gościńca w kierunku Klęczan oraz Biczyce Górne, od strony przysiółka Koło Gościńca- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15 września (środa)

08:00-16:00 w miejscowości Tylicz, złącze kablowe nr 2562, na ulicy Wolności, okolice numeru 21
09:00-16:00 w miejscowości Łęka, budynek numer 106.

16 września (czwartek)

07:00-13:00 część miejscowości Naszacowice, od Kaplicy Św. Urszuli Ledóchowskiej w stronę Rogów oraz w stronę lasu.
08:00-14:00 w części miejscowości Biczyce Górne, od strony: Trzetrzewiny, przysiółka Folwark
08:00-14:00 w miejscowości Zagorzyn budynek numer 286 oraz pobliskie budynki zasilane ze złączy kablowych numer 12064 i 12063.
09:00-15:00 w części miejscowości Znamirowice, od strony przysiółka Patelnia, budynki numery: 76, 142, 111, 117, 98, 139, 153, 64 i okoliczne

17 września (piątek)

08:00-12:00 w części miejscowości Muszyna, ulica Kościelna. od budynku nr 4 do nr 14
08:00-14:00 w części miejscowości Biczyce Górne, od strony: Trzetrzewiny, przysiółka Folwark
08:00-17:00 w Starym Sączu, ulice: Jagiellońska, Żwirki i Wigury, od okolic skrzyżowania z Jagiellońską do Parkowej, 3-go Maja, Królowej Jadwigi, Czarnieckiego, Parkowa, Staszica, od strony Królowej Jadwigi wraz z przyległymi
08:00-15:00 w części Zabrzeży – Paproć Wyżna i Niżna
09:00-14:00 w miejscowości Jastrzębik, złącza kablowe nr 2081, 1779, okolice budynków numery 56, 62.

Powiat gorlicki

13 września (poniedziałek)

08:00-14:30 w miejscowości Jankowa budynki Koronki, oraz Równie od stacji PKP w kierunku Kaplicy i w kierunku Wilczysk.

14 września (wtorek)

08:00-14:30 w miejscowości Wilczyska, budynki za torami w kierunku stacji PKP oraz w kierunku Stróż.

15 września (środa)

08:00-11:00 w miejscowości Siedliska, osiedla: Rzeki, Zalesie oraz Zborowice na granicy z Siedliskami
08:00-15:00 w miejscowości Siedliska, osiedle Rzeki do „góry” w kierunku Szkoły oraz Ferma Drobiu i okoliczne

Powiat limanowski

13 września (poniedziałek)

07:00-09:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Świstak, Czarna Rzeka w kierunku: Marciszówki, Tymbarku- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
07:30-09:00 w miejscowości Łętowe- środkowa część oraz od strony Mszany Górnej
07:30-08:30 w miejscowości Łętowe od strony Wilczyc- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
07:30-08:30 w miejscowościach: Półrzeczki, Wilczyce oraz Łostówka od strony Wilczyc
09:00-15:00 w miejscowości Słopnice, budynki położone pomiędzy osiedlami: Czarna Rzeka Marciszówka
13:00-15:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Świstak, Czarna Rzeka w kierunku: Marciszówki, Tymbarku- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
13:30-15:30 w miejscowości Łętowe- środkowa część oraz od strony Mszany Górnej
13:30-15:30 w miejscowości Łętowe od strony Wilczyc- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
13:30-15:30 w miejscowościach: Półrzeczki, Wilczyce oraz Łostówka od strony Wilczyc

14 września (wtorek)

06:30-09:00 w miejscowościach: Łukowica, od strony: Roztoki, Przyszowej, Stronia i od okolic Centrum w kierunku Roztoki oraz Stronie, od strony Łukowicy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00-15:00 w miejscowości Łukowica- Centrum, budynki numery: 396, 418, 421, 593 i okoliczne
08:00-09:30 w miejscowościach: Trzetrzewina, przysiółki: Litacz, Podsobki, Słociny, Koło Dworku, Łysa Góra, Zadziele i okoliczne oraz Wysokie i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny
08:00-16:00 na granicy miejscowości: Jurków, Dobra, osiedla: Czernki, Stysiówka, Do Ogryzka, Mocarze i okoliczne
09:00-10:00 w miejscowościach: Łukowica, od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Świdnika, Stronia, Przyszowej oraz Centrumj, Przyszowa, od strony: Łukowicy, Roztoki, Roztoka, osiedla: Podokowaniec, Łąki, Na Równicy, Słoniska i okoliczne
13:00-14:30 w miejscowościach: Trzetrzewina, przysiółki: Litacz, Podsobki, Słociny, Koło Dworku, Łysa Góra, Zadziele i okoliczne oraz Wysokie i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny
17:00-19:00 w miejscowościach: Łukowica, od okolic Centrum w kierunku: Jadamwoli, Świdnika, Stronia, Przyszowej oraz Centrumj, Przyszowa, od strony: Łukowicy, Roztoki, Roztoka, osiedla: Podokowaniec, Łąki, Na Równicy, Słoniska i okoliczne
18:00-20:00 w miejscowościach: Łukowica, od strony: Roztoki, Przyszowej, Stronia i od okolic Centrum w kierunku Roztoki oraz Stronie, od strony Łukowicy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15 września (środa)

07:00-09:00 w miejscowości Szczawa, od strony Zalesia, osiedla: Buków, Zabukowina, Kowalówka, Flądrówka, Rusznak, Woltynówka, Nowa Cyrla, Brogi, Zakraje, Zamoście i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00-15:00 w miejscowości Kłodne, przysiółki Kamionka i Łysa Górka.
09:00-10:00 w miejscowościach: Zalesie, osiedla: Na Groń, Bukowina, Potok, Wyrębiska Szczawskie, Przychody, Wyrębiska oraz Słopnice, osiedla: Bukowina, Banachy, Barnasie, Małgorzyce, Zarębki, Pyrdały, Do Kaima, Kęski, Giemziki Górne i okoliczne
17:00-19:00 w miejscowościach: Zalesie, osiedla: Na Groń, Bukowina, Potok, Wyrębiska Szczawskie, Przychody, Wyrębiska oraz Słopnice, osiedla: Bukowina, Banachy, Barnasie, Małgorzyce, Zarębki, Pyrdały, Do Kaima, Kęski, Giemziki Górne i okoliczne
18:00-20:00 w miejscowości Szczawa, od strony Zalesia, osiedla: Buków, Zabukowina, Kowalówka, Flądrówka, Rusznak, Wolty

16 września (czwartek)

07:00-09:00 w części miejscowości Kamienica, od strony Zabrzeży- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00-16:00 w miejscowości Łętowe, osiedle Węglarze w kierunku osiedla Wójciaki
08:00-15:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Paszkowiec, Podlesie, Zadziele
08:00-15:00 w miejscowości Lubomierz, osiedla: Cyrkowe, Porębki i okoliczne
09:00-10:00 w części miejscowości Kamienica, od okolic Cmentarza, Centrum w kierunku Zabrzeży do okolic Składu Budowlanego MarKuz
10:00-18:00 w miejscowości Kamienica, osiedla: Bednarze, Wojtasy i okoliczne
17:00-19:00 w części miejscowości Kamienica, od okolic Cmentarza, Centrum w kierunku Zabrzeży do okolic Składu Budowlanego MarKuz
18:00-20:00 w części miejscowości Kamienica, od strony Zabrzeży- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

17 września (piątek)

07:00-08:00 w miejscowości Rupniów, okolice Zespołu Szkół- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00-10:00 w miejscowościach: Rupniów, Piekiełko od strony: Kisielówki, Rupniowa, Tymbarku, Kisielówka od strony: Bałażówki, Piekiełka, Rupniowa, Nowe Rybie od strony: Rupniowa, Pasierbca, Tymbark od strony: Zawadki, Piekiełka, Zawadka od strony Tymbarku
08:00-15:00 w miejscowości Kanina, osiedle Pagórki
17:00-19:00 w miejscowościach: Rupniów, Piekiełko od strony: Kisielówki, Rupniowa, Tymbarku, Kisielówka od strony: Bałażówki, Piekiełka, Rupniowa, Nowe Rybie od strony: Rupniowa, Pasierbca, Tymbark od strony: Zawadki, Piekiełka, Zawadka od strony Tymbarku
19:00-20:00 w miejscowości Rupniów, okolice Zespołu Szkół- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

źródło: Tauron

fot. pixabay

Czytaj też: Nowy Sącz. Uczniowie podstawówki na kwarantannie

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.