Pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ze Stróż proszą o pomoc

Pracownicy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w której prezesem jest senator Stanisław Kogut, a wiceprezesem jego syn Grzegorz, wydali oświadczenie. Proszą w nim o obiektywizm, wsparcie i świadectwo, w dążeniu do prawdy oraz w obaleniu pomówień i kłamstw skierowanych przeciwko Fundacji i jej zarządowi.

wsb3

Kłopoty wizerunkowe z jakimi przyszło mierzyć się organizacji ze Stróż zaczęły się 19 grudnia od zatrzymania przez CBA syna senatora – Grzegorza, w związku z rzekomym dopuszczeniem się przez niego czynów o znamionach korupcji. Tego samego dnia Prokuratura Krajowa wystąpiła do Marszałka Senatu z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Dzisiaj pracownicy Fundacji opublikowali oświadczenie.

,,W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach niesprawiedliwymi, oszczerczymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami na temat działalności Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, w tym jej zarządu, jako jej pracownicy i jednocześnie osoby społecznie zaangażowane od wielu lat w pomoc osobom niepełnosprawnym jak i najuboższym, pragniemy stanowczo zaprotestować przeciwko jednostronnym, nieprawdziwym i często niczym nie popartym informacjom na temat jej działalności, działalności jej pracowników, wolontariuszy, jak i działalności zarządu Fundacji”.

W oświadczeniu czytamy także, że Fundacja od chwili założenia przesyła do sądów oraz odpowiednich organów państwa sprawozdania ze swojej działalności, które nigdy nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń lub uwag.

„Podkreślić należy, że w 2015, tj. w roku ostatnich wyborów parlamentarnych, z uwagi na to, że społeczną funkcję jej prezesa pełni Stanisław Kogut, fundacja przyjęła aż 23 kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości” – czytamy.

Autorzy oświadczenia deklarując pełną transparentność w działaniu, zapewniają, że żadna złotówka nie została wydana na inne cele niż te na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Co za tym idzie – na budowę i wyposażenie infrastruktury niezbędnej, aby wypełniać statutowe zadania.

Środki te nie są wykorzystywane na bieżącą działalność czy zapłatę wynagrodzeń, a są przeznaczane za zakup środków trwałych, mających służyć wyłącznie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym”- piszą pracownicy fundacji w oświadczeniu. 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach rozpoczęła dzielność w roku 1998. Zatrudnia 229 osób, w tym 58 osób niepełnosprawnych, 22 lekarzy, 26 pielęgniarek, 28 fizjoterapeutów, 6 psychologów, 2 logopedów, 14 nauczycieli.

– Średnie wynagrodzenie w Fundacji w roku 2016 wyniosło ok. 1600 zł netto, a więc jedynie niewiele ponad obowiązujące w tym okresie minimalne wynagrodzenie za pracę – podkreślają pracownicy.

W dalszej części oświadczenia czytamy o podopiecznych Fundacji oraz o tym, iż bez darczyńców pomoc jaką otrzymują, nie mogłaby do nich trafić.

,,Te działania nie byłyby również możliwe bez działań zarządu Fundacji, pełniącego społecznie swoją rolę  (…)  nigdy nie pobierającego za swoją działalność żądnego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że istnienie Fundacji nie byłoby możliwe bez jej Prezesa, Pana Senatora Stanisław Koguta, który w czasie poza sprawowaniem funkcji publicznej jako Senator RP, działa aktywnie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej. Nigdy nie odmówił pomocy osobom potrzebującym, obierając sobie za życiowy cel pomoc tym, którzy znikąd nie mogą jej otrzymać. To właśnie w Stróżach, od wielu lat, co sobotę zjeżdżają osoby z całej Polski, aby prosić o pomoc Pana Stanisława Koguta. Nikt nigdy nie odjechał bez jej otrzymania”.

Zdaniem autorów oświadczenia nieuzasadniona krytyka kierowana pod adresem Fundacji godzi przede wszystkim osoby niepełnosprawne i najuboższe, które bez wsparcia nie odbywałyby rehabilitacji i nie podejmowałyby aktywności zawodowej, pozostając na utrzymaniu społeczeństwa.

,,Prosimy po raz pierwszy te osoby, które przez cały okres działalności Fundacji otrzymały pomoc, od Fundacji lub Pana Prezesa Stanisława Koguta – o świadectwo i o wsparcie w dążeniu do prawdy i obaleniu pomówień i kłamstw skierowanych przeciwko Fundacji i jej zarządowi”- czytamy na końcu oświadczenia. 

Z całym oświadczeniem można zapoznać się TUTAJ

Fot. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

JULAPO
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]