Praca szuka ludzi! Do obsadzenia 12 mundurowych wakatów dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Praca szuka ludzi! Do obsadzenia 12 mundurowych wakatów dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Pensja, szczególnie na początku, nie jest szczególnie kusząca, ale są inne plusy dla mundurowych pracowników Urzędu Celno – Skarbowego. Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ogłosiła rekrutację kandydatów do pracy w mundurze w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym z miejscem służby między innymi w Nowym Sączu. Do obsadzenia jest 12 wakatów dla funkcjonariuszy z ogólnym zakresem zadań oraz dodatkowo trzy wakaty dla chemików. Chętni mogą aplikować do 16 maja.

Rekruterzy KAS nadmieniają w ogłoszeniu, że o  jeden wakat ubiega się średnio kilkudziesięciu kandydatów i kuszą, że oprócz podstawowej pensji (od 3.500 zł brutto do 3.800 zł brutto), zatrudnieni mogą liczyć na inne profity: trzynastą pensję, dopłaty do wypoczynku, dodatkowy urlop po 15 latach służby oraz wcześniejszą emeryturę (po 25 latach). Ci, dla których rekrutacja skończy się podpisaniem umowy, mają szansę na awans od aplikanta do inspektora, dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po 2-letnim stażu pracy oraz inne dodatki – m.in. kontrolerski, za pracę w godzinach nocnych, żywieniowy…

Dokumenty mogą składać osoby ze średnim wykształceniem i polskim obywatelstwem. Naturalnie, kandydaci muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Osoby, które weszły w konflikt z prawem nie mają szans. Dodatkowe punkty można zdobyć za prawo jazdy, znajomość języków obcych, czy wyższe wykształcenie. Nie są to jednak konieczne umiejętności, bo zapewniamy specjalistyczne szkolenia. Wystarczy być absolwentem szkoły średniej – mówi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożena Drabik.

W 2021 r. IAS zatrudniła w województwie 207 nowych pracowników. Na jedno ogłoszenie o pracę zgłaszało się średnio ponad 30 kandydatów.

– W tym roku notujemy podobny wynik – mówi Bożena Drabik. – Podczas pandemii ludzie zauważyli, że stabilność i pewność zatrudnienia jest atutem. Poza tym zmieniliśmy się. To już nie stereotypowy urząd z dawnych czasów ale nowoczesny pracodawca, dla którego największą wartością są ludzie

Oto profil kandydata na funkcjonariusza celno-skarbowego:

wymagania niezbędne: 

•  jest obywatelem polskim
• korzysta z pełni praw publicznych
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• posiada wykształcenie średnie
• cieszy się nieposzlakowaną opinią
• której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem

wymagania dodatkowe: 

  • posiada prawo jazdy kat. B
  • ma wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, informatyczne, administracyjne)
  • odznacza się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego
  • charakteryzuje się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością pracy w zespole i pod presją czasu
  • nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m.
  • posiada prawo jazdy kat. C
  • zna język obcy
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają  i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Aplikacje można składać za pośrednictwem systemu  eRecruiter – tutaj, lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

IAS w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków – z dopiskiem: Informacja nr 2/MUCS/2022

Czytaj też:

Koleżanki i koledzy żegnają Dawida. ,,Żył szybko i za szybko odszedł”

Share on twitter
Share on facebook