Postojowe kosztowało dotąd 32,5 mln złotych na Sądecczyźnie, 133,3 mln zł w Małopolsce i 1,2 mld zł w kraju

W województwie małopolskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już świadczenia postojowe dla ponad 67 tys. osób. Łączna kwota przelewów to niemal 133,3 mln złotych. W całym kraju przelewy z postojowym trafiły na konta 628 tys. osób na kwotę 1,2 mld złotych.

Renault2

Sądecka placówka ZUS zrealizowała ponad 16 tys. przelewów z postojowym, których kwota przekroczyła 32,5 mln złotych.

W całym kraju wypłacono już niemal 628 tys. świadczeń postojowych – na kwotę ponad 1 mld 200 mln złotych.

- Zachęcamy do składania wniosków przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Taki sposób złożenia wniosku zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia w nim błędu i przyspieszy jego obsługę - radzi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Ważne informacje:

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że na wniosku składanym w kwietniu, przychód z marca powinien być niższy o 15 % od przychodu z lutego. Jeżeli składasz wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w maju, to przychód z kwietnia powinien być niższy o 15% od przychodu z marca.
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  1. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
  • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
  • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny, należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Przy ocenie należy odnosić się do przychodu osiągniętego w miesiącu przed miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, na podstawie którego po raz pierwszy przyznane zostało świadczenie postojowe.  Jeżeli np. pierwszy wniosek składano w kwietniu, to obecną sytuację porównujmy do sytuacji z lutego. Nie trzeba wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale sytuacja materialna powinna być porównywalna do tej z marca.
  • Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy.
  • Świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego
Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (wniosek RSP-D, plik pdf 202kb),
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.
Wniosek możesz przekazać:
Abyś otrzymać kolejne świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK, plik pdf 213kb).

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.