Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Krynica-Zdrój

Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Krynica-Zdrój

miniatura

Stary Sącz i Krynica to gminy miejsko-wiejskie. Stary Sącz ma 23 tysiące mieszkańców, Krynica 16 tysięcy. Istnieje pomiędzy tymi gminami dużo podobieństw, chociażby budżety roczne na podobnym poziomie.

Krynica to gmina wybitnie turystyczna. Stary Sącz organizuje turystykę, ale dzienną, raczej lokalną. Krynica to jedna z ważniejszych destynacji w Polsce, co przedkłada się na jej zasobność finansową. Stworzenie i połączenie pociągów panoramicznych na trasie Krynica-Stary Sącz może konstruktywnie wpłynąć na rozwój turystyki w obu gminach. Do gmin popradzkich i Starego Sącza mogą zajechać turyści odwiedzający Krynicę.

Stary Sącz natomiast prężnie działa na polu kultury. Pod tym względem przyćmił także sam Nowy Sącz. Festiwal Kiepury w Krynicy to znana impreza, ale takich imprez na skalę krajową w Starym Sączu jest również kilka.

 

Porównanie, jakie zostanie przeprowadzone dotyczyć będzie wydatków na KULTURĘ i SPORT. Można potraktować te wydatki jako pokrewne. Mecz piłkarski i koncert muzyczny należą do szeroko rozumianej rozrywki. To wydatki o charakterze „miękkim”, ale uwzględnione zostały również wydatki inwestycyjne, o charakterze infrastrukturalnym.

 

Zakres porównań 

Chodzi o wydatki z dwóch działów budżetowych: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [Dział 921] i Kultura fizyczna i sport  (dział 926).

Pod uwagę będą wzięte wydatki z trzech ostatnich lat budżetowych, czyli: 2021, 2022 i 2023. Obliczona zostanie średnia roczna z tych trzech lat. To da lepszy obraz sytuacji. Wydatki na Kulturę i Sport będą zsumowane i podawane w kwotach bezwzględnych i względnych – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takie ujęcie sprowadzi wydatki do „wspólnego mianownika”.

 

  • Kultura:  Stary Sącz: średnia z 3 lat to 5,5 mln, na mieszkańca to 233 zł. Krynica odpowiednio: 7,9 mln, na mieszkańca 471 zł.

 

  • Sport: Stary Sącz: średnia z 3 lat to 1,2 mln, na mieszkańca to 49 zł. Krynica: 13 mln, na mieszkańca 775 zł.

 

  • Wydatki łącznie:  Stary Sącz: średnia z 3 lat to 6,7 mln, na mieszkańca to 282 zł. Krynica: 20,9 mln, na mieszkańca 1 246 zł.

Podsumowanie: 

Krynica przoduje zarówno w wydatkach na kulturę, jak i na sport. Łączne wydatki na te 2 działy są prawie trzykrotnie wyższe niż w Starym Sączu. Dużo tam pobudowano w ostatnich latach. Zrealizowano kompleksowy program rewitalizacji Kurort Krynica wraz z renowacją deptaka, wybudowano Amfiteatr i zrewitalizowano Górę Parkową. Odbywają się tam tę znane imprezy kulturalne, takie jak: 1. Koncerty Krynickiej Orkiestry Zdrojowej im. Adama Wrońskiego, 2. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży, 3. Jarmark Tylicki “Tylicz Muzycznie”, 4. Festiwal im. Jana Kiepury, 5. Jarmark Zimowy.

W Starym Sączu do najbardziej znanych imprez kulturalnych zalicza się: 1. Festiwal podróży i przygody  „Bonawentura”, 2. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej (Festiwal Omnia Beneficia), 3. Peryferiada – Beskidzka kanikuła filmowa, 4. Pannonica Folk Festival,. 5. Jesienny Festiwal Teatralny, 6. Sącz Jazz Festiwal. Imprezy organizowane w Starym Sączy generują także znaczny dochód, który można liczyć w milionach złotych, przyciągają licznych sponsorów. To także swoisty ewenement, już nie tylko na skalę powiatu, ale krajową.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Chełmiec

logotyp

Reklama