Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Chełmiec

Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Chełmiec

miniatura

Chełmiec i Stary Sącz posiadają inny status. Pierwszy jest gminą wiejską. Stary Sącz natomiast to miejsko-wiejska gmina. Chełmiec jest położony przy Nowym Sączu, ma także część „miejską”. Nie posiada takich kontekstów historycznych jak Stary Sącz, zabudowy centrum miasta.

Chełmiec mocno inwestował, pobudował zaskakujące instalacje, w tym: obserwatorium astronomiczne, lodowisko-rolkowisko, aqua centrum. W Starym Sączu powstało zaś imponujące Centrum Kultury i Sztuki z licznymi imprezami. Obie gminy posiadają swoją część miejską i wiejską „otulinę”. To zbliża do siebie te gminy. Istnieje wiele podobieństw, dlatego sporządzono to porównanie. Gminy posiadają podobną liczbę mieszkańców. Wydatki budżetowe na podobnym poziomie, chociaż Chełmiec wydaje rocznie prawie 200 milionów i jest pod tym względem drugą gminą w powiecie, za Nowym Sączem.

Porównanie, jakie zostanie przeprowadzone dotyczyć będzie wydatków na KULTURĘ i SPORT. Można potraktować te wydatki jako pokrewne. Mecz piłkarski i koncert muzyczny należą do szeroko rozumianej rozrywki. To wydatki o charakterze „miękkim”.

 Zakres porównań 

Chodzi o wydatki z dwóch działów budżetowych: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [Dział 921] i Kultura fizyczna i sport (dział 926).

Pod uwagę będą wzięte wydatki z trzech ostatnich lat budżetowych, czyli: 2021, 2022 i 2023. Obliczona zostanie średnia roczna z tych trzech lat. To da lepszy obraz sytuacji.

Wydatki na Kulturę i Sport będą zsumowane i podawane w kwotach bezwzględnych i względnych – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takie ujęcie sprowadzi wydatki do „wspólnego mianownika”.

 

  • Kultura:  Stary Sącz: średnia z 3 lat to 4,48 mln., na mieszkańca to 189 zł. Chełmiec odpowiednio: 1,56 mln, na mieszkańca 53 zł.

 

  • Sport: Stary Sącz: średnia z 3 lat to 467 tys., na mieszkańca to 20 zł. Chełmiec: 5,85 mln, na mieszkańca 199 zł.

 

  • Wydatki łącznie:  Stary Sącz: średnia z 3 lat to 4,95 mln, na mieszkańca to 209 zł. Chełmiec: 7,41 mln, na mieszkańca 253 zł.

Podsumowanie: 

Stary Sącz więcej wydaje na kulturę niż Chełmiec. Ten zaś znacznie więcej na sport. Wydatki łączne tych gmin są wyższe w Chełmcu prawie dwukrotnie. Trzeba dodać, ze w Chełmu doliczono do wydatków sportowych wydatki majątkowe związane z budową Astro Centrum.

Aktywność wspierająca sport jest w obu gminach podobna, finansowanie aktywności amatorskiego sportu, najczęściej lokalnego. Chociaż odnotować należy, że w Starym Sączu organizowany jest międzynarodowy turniej piłkarski 10-latków, w którym uczestniczą akademie piłkarskie czołowych klubów Europy.

Znaczne różnice obu gmin można dostrzec w aktywności na polu kultury. Trzeba także dodać, ze Stary Sącz prowadzi aktywność kulturalną z wielkim rozmachem. Stary Sącz w zasadzie stał się kulturalną stolicą powiatu nowosądeckiego. Organizowane wydarzenia mają charakter ponadlokalny, ogólnopolski, a nawet międzynarodowy.

Stary Sącz prowadzi również zaskakującą dywersyfikację imprez: 1. Festiwal podróży i przygody  „Bonawentura”. 2. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej (Festiwal Omnia Beneficia).3 Peryferiada – Beskidzka kanikuła filmowa. 4. Pannonica Folk Festival. 5. Jesienny Festiwal Teatralny. 6. Sącz Jazz Festiwal.

Należy uzupełnić, że imprezy organizowane w Starym Sączy generują także znaczny dochód, przyciągają sponsorów. Można to liczyć w milionach złotych. To także swoisty ewenement, już nie tylko na skalę powiatu, ale krajową.

W Chełmu jest znacznie skromniej i lokalnie: 1. Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych. 2. Przegląd Grup Kolędniczych. 3. Przegląd Młodych Muzyków Instrumentalistów. 4. Bieg Legionisty. 5. Imieniny Gminy Chełmiec. 6. Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW.

W zestawieniu gmin Starego Sącza i Chełmca jest niejednorodnie. Na pewno większą efektywność wydatkową uzyskuje gmina Stary Sącz. Można zaryzykować nawet stwierdzenie, że znacznie więcej mieszkańców Chełmca uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Starym Sączu niż odwrotnie, ale w końcu to … stolica kulturalna Sądecczyzny.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Kamionka Wielka. Niedziela pełna atrakcji. IV Piknik Rodzinny Przyjaciół Szkoły

logotyp

 

Reklama