Porównanie Kultury i Sportu w gminach GRÓDEK NAD DUNAJCEM i ŁOSOSINA DOLNA

Porównanie Kultury i Sportu w gminach GRÓDEK NAD DUNAJCEM i ŁOSOSINA DOLNA

Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna to bliscy sąsiedzi. Łączy ich Jezioro Rożnowskie. Są to gminy o statusie gmin wiejskich, o podobnej wielkości, ilości mieszkańców i wydatkach budżetowych. Przez lata Łososina była aktywniejsza na polu inwestowania, ale w ostatnich czasach gmina Gródek rozwinęła swoją aktywność w tym względzie. Powstaje jednak pytanie, czy obydwie gminy dostatecznie rozwijają się w zakresie Kultury i Sportu?

Porównanie, jakie zostanie przeprowadzone dotyczyć będzie wydatków na KULTURĘ i SPORT. Można potraktować te wydatki jako pokrewne. Mecz piłkarski i koncert muzyczny należą do szeroko rozumianej rozrywki. To wydatki o charakterze „miękkim”.

 

Zakres porównań 

Chodzi o wydatki z dwóch działów budżetowych: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego [Dział 921] oraz Kultura fizyczna i sport (dział 926).

Pod uwagę będą wzięte wydatki z trzech ostatnich lat budżetowych, czyli: 2021, 2022 i 2023. Obliczona zostanie średnia roczna z tych trzech lat. To da lepszy obraz sytuacji.

Wydatki na Kulturę i Sport będą zsumowane i podawane w kwotach bezwzględnych i względnych – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Takie ujęcie sprowadzi wydatki do „wspólnego mianownika”.

  • Sport: Gródek nad Dunajcem: średnia z 3 lat to 202 tys., na mieszkańca to 21 zł. Łososina Dolna: 131 tys., na mieszkańca 11 zł.
  • Kultura:  Gródek nad Dunajcem: średnia z 3 lat to 951 tys., na mieszkańca to 102 zł. Łososina Dolna odpowiednio: 1,3 mln, na mieszkańca 119 zł.
  • Wydatki łącznie: Gródek nad Dunajcem: średnia z 3 lat to 1,1 mln., na mieszkańca to 124 zł. Łososina Dolna: 1,4 mln, na mieszkańca 131 zł.

Podsumowanie: 

Łososina Dolna więcej wydaje na kulturę niż Gródek. Ten zaś więcej wydaje na sport. Ale różnice nie są zbyt duże. Wydatki łączne tych gmin są wyższe w Łososinie Dolnej. Aktywność wspierająca sport jest w obu gminach podobna, finansowanie aktywności amatorskiego sportu, najczęściej lokalnego. Podobnie w zakresie kulturalnym, chociaż tutaj wybija się Łososina. To tam organizowane są znane imprezy jak: 1. Święto Kwitnących Sadów, 2. Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O złotą gałązkę jabłoni”, 3. Łososińskie Święto Plonów.

W Gródku zaś do bardziej znanych imprez należy: 1. Przegląd Współczesnej Interpretacji Teatralnej, 2. Fasolowe Żniwa, 3. Dni Jeziora Rożnowskiego, 4. Monkey Island Festival, 5. Dni Gródka.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Porównanie Kultury i Sportu w gminach Stary Sącz i Krynica-Zdrój

logotyp

Reklama