Policjanci podczas kontroli już nie poproszą o dowód rejestracyjny samochodu

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą: 1 października weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierowcy już nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC pojazdu.

wsb3

Zmiana przepisów dotyczy tylko pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Podczas kontroli drogowej policjanci będą weryfikować dane o pojeździe i dokumentach w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W związku ze zmianami Policja nie będzie już w stanie fizycznie zatrzymać naszego dowodu rejestracyjnego, w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.

– W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymagań ochrony środowiska, będzie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, funkcjonariusz odnotuje „zatrzymanie” dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma – podobnie jak dotychczas – pokwitowanie, na którym będzie określona przyczyna „elektronicznego zatrzymania” – a to po to, by diagnosta miał wiedzę, jaki element wymaga weryfikacji – informuje Policja.

Pamiętajmy, że podczas kontroli funkcjonariusze Policji wciąż będą wymagać od nas okazania prawa jazdy. Dowodu rejestracyjnego też nie chowajmy zbyt głęboko, bo nadal będzie potrzebny na przykład podczas badania technicznego, przy sprzedaży pojazdu, czy w przypadku wyjazdu za granicę.

Warto wiedzieć, że do drobnych stłuczek, w których nie ma osób rannych, nie musimy wzywać policjantów, gdyż sami możemy sprawdzić, czy pojazd posiada polisę OC i poprzestać na spisaniu odpowiedniego oświadczenia.

– Jeśli kierowca nie posiada danych dot. polisy (ubezpieczyciela i  numeru polisy) przy sobie, to istnieje możliwość sprawdzenia czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – www.ufg.pl lub poprzez pobranie z tej strony aplikacji mobilnej „Na wypadek”. Uzyskana w ten sposób informacja będzie zawierała między innymi markę i model pojazdu, numer polisy oraz dane ubezpieczyciela – wyjaśniają policjanci.

Niezależnie od powyższego, jeśli doszło do zdarzenia drogowego należy pamiętać o nałożonych na kierującego pojazdem obowiązkach, które określone zostały w art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W razie uczestniczenia w kolizji kierujący jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

w miejscu wypadku,

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia

lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

fot. ilustr. pixabay

źródło: Policja

MAGIK MAŁA
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]