Poetyckie spotkanie z grupą Tylicz

Poetyckie spotkanie z grupą Tylicz

Grupa Poetycka TYLICZ to polska grupa poetycka działająca w Krakowie w latach 1969–1976. Nazwa grupy zaczerpnięta została od nazwy miejscowości Tylicz na Sądecczyźnie, z którego to regionu pochodziła większość członków. Jerzy Harasymowicz, opiekował się grupą Tylicz, zaś jedną z rozważanych nazwa była „Muszyna II”, gdyż był on założycielem grupy poetyckiej „Muszyna”. Członkami grupy Tylicz byli Jerzy Gizella, Andrzej K. Torbus, Andrzej Warzecha, Franciszek Brataniec, Wiesław Kolarz i Adam Ziemianin. W niektórych publikacjach i spotkaniach grupy brał udział także Józef Baran, aczkolwiek formalnie nie był członkiem grupy. Grupa nie ogłosiła formalnego programu poetyckiego. Początkowo warsztatowo była bliska tradycyjnej poezji skamandrytów, a także Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Jerzego Harasymowicza. W twórczości autorów obecne były także motywy regionalistyczne. Artystycznie i światopoglądowo pozostawała w opozycji do krakowskiej nowofalowej grupy „Teraz”. Grupa poetycka „Tylicz” oficjalnie nie istnieje od wielu lat, ale należący do niej poeci odwiedzają Sądecczyznę, piszą o niej wiersze i w ten sposób promują tę naszą „małą ojczyznę”. Tradycje wyniesione z domu rodzinnego, piękno górskiego krajobrazu i tzw. prowincja nadal są im bliskie – dlatego warto przypomnieć ich sądeckie wątki.

Spotkanie literackie z Grupą Poetycką TYLICZ w najbliższą sobotę 11 maja o godz. 17. w Bibliotece w Starym Sączu (ul. Mickiewicza 33). Spotkanie poprowadzi Joanna Babiarz, oprawę muzyczną zapewni zespół Dookoła.

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama