Podwyżka doczekała się… podwyżki. Dziś sądeccy radni decydują o nowych stawkach za wywóz śmieci

Podwyżka doczekała się… podwyżki. Dziś sądeccy radni decydują o nowych stawkach za wywóz śmieci

Projekt uchwały wprowadzającej znaczną podwyżkę cen za odbiór śmieci umieszczono w porządku obrad radnych miasta Nowego Sącza raz kolejny. Na ostatniej sesji – na wniosek prezydenta  Nowego Sącza zrezygnowano jednak z dyskusji i głosowania. Temat wraca dzisiaj z drobną korektą. Duża podwyżka doczekała się… subtelnej podwyżki. W poprzednim projekcie uchwały proponowano, by stawka wzrosła od nowego roku z 19 zł do 28,18. Zaktualizowany projekt zawiera następujący zapis: „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 28,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość albo lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych.

W uzasadnieniu zawarto stwierdzenie, że stawka 28,50 zł jest „istotnie niższa” od maksymalnej dopuszczonej prawem stawki  (ta wynosi 41,23 zł).

„Zaproponowane stawki opłat bilansują koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Stawka 28,50 zł jest istotnie niższa od stawki, która zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku może być ustalona w maksymalnej wysokości 41,23 zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne” – czytamy w uzasadnieniu propozycji podwyżki do którego dołączono zestawienie „śmieciowych” kosztów jakie ponosi miasto w skali roku.

Łączne koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 wyniosą 26 mln 646 tys. 985  zł. Na tę kwotę składają się następujące wydatki:

  • Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów + PSZOK – wynagrodzenie wykonawcy 25 mln 722 360
  • Obsługa administracyjna 876 tys. 625
  • Edukacja ekologiczna 48 tys.

Łącznie 26 mln. 646 tys. 985 zł.

Aby taką kwotę od mieszkańców wyegzekwować dokonano następujących wyliczeń, które posłużyły za bazę do ustalenia nowego cennika:

 

Opozycyjny wobec prezydenta Ludomira Handzla klub radnych PiS zapowiedział, że nie poprze uchwały.

Chcielibyśmy, aby prezydent Ludomir Handzel ustosunkował się do swoich obietnic wyborczych. Deklarował, że chciałby, aby spółki miejskie oferowały usługi wysokiej jakości za jak najniższą cenę. Niestety nie widzimy tego – mówił na konferencji prasowej zwołanej przed poprzednią sesją radny Michał Kądziołka.

Projekt uchwały podwyższającej opłatę poniżej:

p_lxxv_996_22_viii-1.pdf (5 pobrań)

LXXV Sesja Rady Miasta  rozpocznie się dziś (12 grudnia 2022 r.) o godz. 13:00

Obrady będzie można śledzić pod linkiem: www.dts24.pl/sesja

Czytaj też:

strzałka w dół

Nowy Sącz. Jakub Kamiński prosto z Kataru przyjechał na spotkanie z młodymi sportowcami [ZDJĘCIA]

zdjęcie ilustracyjne: pexels

Share on twitter
Share on facebook