Piwniczna. Parlament Europejski podejmie dziś temat petycji w obronie Doliny Popradu

Piwniczna. Parlament Europejski podejmie dziś temat petycji w obronie Doliny Popradu

Parlament Europejski, budowa obwodnicy, petycja

W pierwszym tygodniu października informowaliśmy na łamach naszego portalu, że Parlament Europejski uznał petycję Komitetu Społecznego z siedzibą w Piwnicznej (w sprawie budowy obwodnicy miasta) za dopuszczalną. Można o tym przeczytać – TUTAJ. Dziś Parlament Europejski wraca do sprawy. Będzie analizował argumenty, które podnosi stojący w obronie walorów Doliny Popradu piwniczański Komitet Społeczny.

Przypomnijmy. W dniu 30 września 2022 roku Parlament Europejski pismem podpisanym przez Dolors Montserrat (Przewodnicząca Komisji Petycji) odpowiedział Komitetowi Społecznemu z siedzibą w Piwnicznej następująco:

Mam przyjemność poinformować, że po zapoznaniu się z petycją, Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej. Dlatego też poprosiłam Komisję Europejską o wstępne zbadanie sprawy. Z uwagi na przedmiot petycji przekazałam ją również Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego.

Dziś (25 stycznia 2023) Parlament Europejski będzie się zajmował omawianą petycją, co w swoim komunikacie potwierdza Komitet Społeczny z siedzibą w Piwnicznej.

– Przedstawiciele Komitetu będą reprezentować przed Komisją Petycji tysiące mieszkańców Doliny Popradu, sprzeciwiających się tej inwestycji, która doprowadzi do otwarcia przejścia granicznego Piwniczna / Mniszek Nad Popradem dla tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych. W konsekwencji ta wąska i niezwykle urokliwa dolina utraci swoje walory turystyczne. Zostaną dokonane bezpowrotne zniszczenia w świecie przyrodniczym, zagrażające trwałości populacji dużych drapieżników karpackich jak Ryś, Niedźwiedź czy Wilk. Planowana inwestycja przewiduje budowę tunelu oraz estakady w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” co doprowadzi do utraty przez Piwniczną statusu uzdrowiska. Mieszkańcy Doliny Popradu wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw wobec tej inwestycji w tysiącach podpisów, setkach petycji oraz protestach. Wobec ignorancji ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz GDDKiA, Komitet Społeczny postanowił skierować sprawę do Parlamentu Europejskiego, który uznał zasadność przedstawionych argumentów i postanowił poddać je do rozpatrzenia m.in. przez właściwą komisję – czytamy w komunikacie Komitetu Społecznego w Piwnicznej.

Do tematu budowy obwodnicy jak również podjętych w Parlamencie Europejskim decyzji będziemy wracać.

ikona strony głównej dts24

Share on twitter
Share on facebook