Piramowicza - Świniarsko. Spór o drogę, której jeszcze nie ma. Stanowisko Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od niemal 10 lat zajmuje się budowaniem kapitału społecznego, wspierając rozwój gospodarczy naszego regionu i Polski. Dobrobyt naszej małej ojczyzny jest nam szczególnie bliski. Dlatego też Fundacja włącza się we wszystkie inicjatywy, które mogą służyć rozwojowi Sądecczyzny. W temacie połączenia komunikacyjnego między ulicą Piramowicza, a Świniarskiem Fundacja uczestniczyła od wielu lat, już na etapie tworzenia pierwszych koncepcji. Rozwiązanie wypracowane przez Prezydenta Ryszarda Nowaka, po szerokich konsultacjach społecznych i po uzyskaniu wszelkich niezbędnych ustaleń zostało zatwierdzone przez ówczesną Radę Miasta jako dokument wiążący. Projekt został wpisany do tzw. Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza. Kolejnym etapem było zabezpieczenie środków wojewódzkich w wysokości 60 milionów złotych, co zostało dokonane przez ówczesnego Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Leszka Zegzdę.

Renault2

Fundacja z niepokojem przyjęła fakt, że Prezydent  Ludomir Handzel na nowo otworzył dyskusję na temat połączenia ulicy Piramowicza ze Świniarskiem, proponując zupełnie nowy projekt, który wymaga kolejnych uzgodnień i decyzji. Tym samym oddalił moment realizacji inwestycji tak kluczowej dla mieszkańców i realnie zwiększa ryzyko niezrealizowania tej inwestycji. Zamiast przejść do etapu realizacji cofamy się do etapu projektu, konfliktując społeczeństwo i wydając jeszcze raz pieniądze mieszkańców. Wydaje się, że wszczęcie publicznej debaty w kontekście de facto zamkniętego tematu jest wyrazem swoistej niegospodarności publicznej, złego zarządzania publicznymi pieniędzmi, co w efekcie działa na niekorzyść mieszkańców.

Fundacja wyraża także wątpliwość, czy zaproponowane przez obecną władzę rozwiązanie lepiej odpowiada na potrzeby komunikacyjne miasta i mieszkańców niż rozwiązanie zatwierdzone w 2017 roku.

Zachęceni przez Prezydenta Ludomira Handzla, który wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego zdanie mieszkańców, zdecydowaliśmy się wziąć udział w konsultacjach społecznych. Utworzyliśmy stronę www.dlanowegosacza.pl dając tym samym mieszkańcom możliwość pozyskania informacji na temat planowanych rozwiązań komunikacyjnych i szansę na opowiedzenie się za optymalnym rozwiązaniem. Na dziś  ponad 80% ankietowanych wypowiedziało się za rozwiązaniem zaproponowanym przez Sądecką Izbę Gospodarczą i Fundację Pomyśl o Przyszłości, a niespełna 20% jest innego zdania.

Uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych z przedstawicielami osiedli Wólki, Dąbrówka i Biegonice, zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji. Spotkania wykazały, że mieszkańcy nie mają pełnej wiedzy o projekcie, a po przekazaniu rzetelnej informacji przez przedstawicieli Fundacji, w zdecydowanej większości zgodzili się z proponowanym przez SIG  i Fundację wariantem.

Zwróciliśmy się także o opinię do pracowników i Zarządu FAKRO, jako głównych użytkowników ulicy Węgierskiej. W dobrowolnej ankiecie za rozwiązaniem opowiedziało się ponad 700 zainteresowanych pracowników, mieszkańców Nowego Sącza oraz ich rodziny i najbliżsi. Jest nam bardzo przykro, że ta pozytywna odpowiedź FAKRO została negatywnie skomentowana przez Władze Miasta.  Trudno nam zrozumieć reakcję Pana Prezydenta, który pod wpływem emocji i niezadowolenia pozwolił sobie na oczerniające  i szkalujące wypowiedzi pod adresem Pana Ryszarda Florka jak i pracowników firmy FAKRO. Władze Miasta sugerują, że Fundacja przedkłada interes FAKRO i Prezesa Ryszarda Florka ponad dobro całego regionu i mieszkańców. Takie stwierdzenie jest nieprawdziwe. Dlatego stanowczo protestujemy.

Nasze ankiety zostały przeprowadzone w sposób jawny i transparentny. W trosce o przejrzystość debaty publicznej zależy nam, aby Pan Prezydent Ludomi Handzel ujawnił ankiety, pod którymi podpisało się wspomniane na konferencji prasowej, 1157 osób. Fundacja, która jak wcześniej wspomniano uczestniczy od początku w pracach nad koncepcją połączenia ulicy Piramowicza z Świniarskiem posiada informację, wyłącznie o jednym sprzeciwie mieszkańców. Dotyczył on połączenia ulicy Ogrodowej z  planowaną drogą łączącą ulicę Piramowicza – Świniarsko. Protest ten został uwzględniony przez Prezydenta Ryszarda  Nowaka i odstąpiono od tego rozwiązania, co można zobaczyć w aktualnym Studium.

Ważnym jest również wyjaśnić mieszkańcom miasta Nowego Sącza, dlaczego zrezygnowano z planowanego łącznika kolejowego, znajdującego się w obowiązującym Studium, co pokazał Prezydent Ludomi Handzel podczas konferencji. Kiedy z drugiej stront PKP Polskie Koleje Państwowe w piśmie z 19.06.2019 do Sądeckiej Izby Gospodarczej stwierdza, że łącznik jest niezbędny dla przyszłego ruchu kolejowego.

Oczywistym dla nas było, że konsultacje, co wynika z definicji, dają nam możliwość wypowiedzenia się i zaprezentowania naszym zdaniem najlepszego rozwiązania komunikacyjnego. Podczas konferencji prasowej Prezydent Handzel wyraża jednak, że sugerowana przez Niego propozycja jest zatwierdzona, a nasza sugestia wyrażona zgodnie z zasadami konsultacji społecznych jest w zasadzie zbędna – co więcej sugeruje, że może wprowadzić opóźnienie inwestycji. Pojawia się zatem pytanie, w jakim celu Prezydent zaprosił przedsiębiorców i mieszkańców do konsultacji społecznych, skoro ich zdanie w toku sprawy nie jest traktowane jako głos w sprawie?

Z niepokojem przyjmujemy fakt, że działania Fundacji zostały negatywnie zinterpretowane i spotkały się z dezaprobatą ze strony pana Ludomira Handzla, Prezydenta Nowego Sącza, który podczas briefingu prasowego, który odbył się 10.10.2019 r. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza wyraźnie pokazał swoje niezadowolenie z angażowania się mieszkańców w sprawy miasta.

Łącząc wyrazy szacunku

Bożena Damasiewicz

Prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości

Nowy Sącz, 14 października 2019 r.

 

 

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.