Pierwsze demokratyczne wybory w Nowym Sączu

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne, demokratyczne wybory samorządowe III RP. Odrodzenie samorządu terytorialnego było możliwe dzięki uchwaleniu 8 marca 1990 roku przez sejm „kontraktowy” ustawy o samorządzie gminnym. Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach.

Wybory w małych jednostkach terytorialnych opierały się o zwykłą większość poprzez głosowanie w jednej turze, natomiast w średnich i dużych miastach przyjęto system proporcjonalny w okręgach wielomandatowych. Granicę w stosowaniu tych zasad przyjęto na poziomie miast liczących 40 tysięcy mieszkańców, w gminach liczących ponad 40 tys. mieszkańców wybory oparte zostały na zasadzie proporcjonalności.

W całej Polsce wybierano skład 2383 rad gmin – 1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, 574 rady gminno-miejskich oraz 7 rad dzielnic Warszawy. Wybrano 51 987 radnych – 30 002 radnych gminach, 3552 radnych miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 4435 radnych miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców oraz 344 radnych dzielnic Warszawy.

Frekwencja wyborcza w Polsce wynosiła 42 proc. W wyniku wyborów poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie: Komitety Obywatelskie „Solidarność” – 53,1 proc. głosów, lokalne komitety wyborców – 24,7 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,3 proc., Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej – 2,7 proc., Stronnictwo Demokratyczne – 2,1 proc., Konfederacja Polski Niepodległej – ok. 1 proc.

***

Wiosną 1990 r. na fali demokratyzacji życia publicznego we wszystkich miastach i gminach powstały komitety obywatelskie „Solidarność”. W Nowym Sączu KO „S” skupił przedstawicieli komisji zakładowych „S”, środowisk duszpasterstwa ludzi pracy, KIK, związków kombatanckich. W przeprowadzonych w IV przez KO „S” w Domu Kultury Kolejarza prawyborach wyłoniono 36 kandydatów, których zgłoszono do zbliżających się wyborów. Byli to (…)

To tylko część materiału. Całość, z archiwalnymi zdjęciami, znajdziesz tylko w “Dobrym Tygodniku Sądeckim” – numer do pobrania bezpłatnie:

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.