Dziś: oddział chorób zakaźnych. Za rok: Ośrodek Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

4 mln 300 tys. zł – taką sumę Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na stworzenie Ośrodka Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Zespole Parkowo – Dworskim w Dąbrowie. Całkowita wartość projektu prowadzonego przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” to blisko 8 mln zł.

To niezwykle ważna inicjatywa – mówi Leszek Zegzda, członek zarządu województwa. – Przede wszystkim dlatego, że powstaje nowa, ważna gałąź instytucji publicznych. Utworzenie Ośrodka Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ewidentnie wzmocni pozycję  Nowego Sącza na mapie nie tylko Małopolski, ale i całej Polski. Podobnej instytucji w naszym kraju po prostu nie ma.

Remont zabytkowego dworu i rewitalizacja zniszczonego zespołu parkowego to pierwszy etap realizacji projektu.

Marzy nam się etap drugi, czyli budowa w miejscu dawnych zabudowań dworskich nowego obiektu, pozwalającego na rozszerzenie zakresu działania Ośrodka – podkreśla Antoni Malczak, dyrektor MCK „Sokół”.

Ośrodek Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego będzie łączył w sobie kilka funkcji:  działalność naukowo – badawczą, kształcenie kadry instruktorskiej, edukację (głównie dzieci i młodzieży), instruktaż i poradnictwo na rzecz zespołów folklorystycznych, grup obrzędowych, teatrów regionalnych i twórców regionalnych oraz animowanie amatorskiego ruchu folklorystycznego, a także  promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Obecnie w dąbrowskim dworze znajduje się Oddział Chorób Zakaźnych sądeckiego szpitala. Remont może się rozpocząć dopiero po przeniesieniu pacjentów do nowej lokalizacji, czyli w miejsce obecnego Oddziału Psychiatrycznego. Zgodnie z umową zawartą ze szpitalem może to nastąpić w przyszłym roku.

fot.TB

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.