Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Okręg wyborczy nr 6 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Zasięg: Bujne, Bartkowa‑Posadowa: nr budynków 57, 59, 61 ‑ 63, 76, 78 ‑ 83, 86, 88, 91, 93, 96, 98 ‑ 111, 114 ‑ 116, 118 ‑ 124, 126 ‑ 134, 136 ‑ 140, 142 ‑ 145, 147 ‑ 153, 157 ‑ 158, 160, 162 ‑ 165, 167 ‑ 168, 170, 172, 181, 184 ‑ 186, 190, 199, 201 ‑ 202, 204, 206, 214, 226 ‑ 233, 236 ‑ 238, 244 ‑ 245, 256 ‑ 258, 260, 265, 267, 270 ‑ 272, 278, 286, 293, 300 ‑ 302, 304 ‑ 305, 310, 320, 328, 335, 354, 367, 378 ‑ 379, 391, 393, 398, 412 ‑ 413, 436, 446

Reklama