Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Gminy w Łososinie Dolnej

Okręg wyborczy nr 14 w wyborach do Rady Gminy w Łososinie Dolnej

Zasięg: Tabaszowa, Znamirowice

Reklama