Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Kamionka Wielka

Zasięg:

Mszalnica: nr budynków 1 ‑ 4, 18 ‑ 19, 24 ‑ 27, 29 ‑ 32, 34 ‑ 35, 41, 44, 53, 63, 66, 73, 83 ‑ 85, 89, 96, 98, 102, 105, 107 ‑ 108, 111, 118 ‑ 121, 127, 130, 135 ‑ 137, 139 ‑ 142, 146, 153, 155 ‑ 157, 159 ‑ 160, 166, 168, 171, 173, 176 ‑ 179, 182 ‑ 187, 190, 192 ‑ 195, 199, 203 ‑ 205, 209 ‑ 210, 212 ‑ 213, 216 ‑ 217, 219, 224 ‑ 225, 228 ‑ 230, 234 ‑ 235, 239 ‑ 240, 242 ‑ 244, 246 ‑ 248, 250 ‑ 251, 254 ‑ 255, 257, 259, 262, 267, 270, 273 ‑ 274, 276 ‑ 279, 281, 285 ‑ 287, 289 ‑ 290, 292 ‑ 293, 295 ‑ 296, 300, 302 ‑ 303, 305 ‑ 306, 312, 318, 320 ‑ 321, 323, 325, 336 ‑ 338, 345 ‑ 346, 353 ‑ 354, 359, 362 ‑ 363, 365, 367, 370, 377 ‑ 379, 383, 391, 398, 400, 405, 410, 412, 419 ‑ 420; przysiółki Wolniki, Lipie, Kretówki

Reklama