Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Okręg wyborczy nr 12 w wyborach do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

Zasięg:

Lipie, Jelna (Działy): nr budynków 64 ‑ 72, 74, 75, 77 ‑ 83, 85 ‑ 87, 92, 109, 140; Przydonica: nr budynków 234, 240, 242 ‑ 243

Reklama