Okno edukacyjne. Prezent od Fakro dla uczniów szkół zawodowych

Okno edukacyjne. Prezent od Fakro dla uczniów szkół zawodowych

Firma Fakro nieodpłatnie udostępniła Zespołowi Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu okno, dzięki któremu uczniowie będą mogli realizować ciekawe projekty związane z automatyką. Zautomatyzowane okno dachowe pozwoli poszerzyć tematykę zadań praktycznych o integrację różnych systemów sterowania, w tym – o sterowanie w koncepcji Internetu Rzeczy. Dzięki temu uczniowie już mogą projektować i wykonywać zintegrowany system sterowania otwarciem okna oraz sterowania żaluzją wewnętrzną i zewnętrzną.

Włączenie w system dodatkowych czujników (deszczu, prędkości wiatru, dymu) pozwoli z kolei na realizację ćwiczeń z zakresu inteligentnego bezpiecznego budynku. Ponadto, możliwym stanie się włączenie sterowanego okna w systemy kontroli dostępu wraz z wizualizacją stanu i sterowaniem za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Dzięki prezentowi – zajęcia z zakresu instalacji i  eksploatacji urządzeń elektronicznych, w szczególności dla uczniów branży elektryczno-elektronicznej oraz budowlanej – będą ciekawsze.

Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez miasto Nowy Sącz. Prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów z sądeckich szkół zawodowych (ZSEM, ZS-4, ZSS, ZSB (w bieżącym roku szkolnym to blisko 1200 uczniów i ponad ok 330 pracowników młodocianych). Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w obszarze elektryczno-elektronicznym oraz mechatronicznym i budowlanym. ZPKZ jest również ośrodkiem egzaminacyjnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. Posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenia i potwierdzanie kwalifikacji w zakresie spawania.

 

Reklama