OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 24.08.2017R.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Z DNIA 24.08.2017R.

  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Ul. 29 Listopada 10

33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl

e-mail: [email protected]

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 13 września 2017 r. o godz. 12.30 w sali nr 108 I piętro.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada 10 , w dniach 28 sierpnia – 08 września 2017 r. w godzinach od 9 00 do 1100.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego samochodu można uzyskać pod nr tel. 18 449 08 80, osoba do kontaktu – Kazimierz Król.

  1. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza.

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Przebieg

km

Cena

wywoławcza

Wadium

1.

MITSUBISHI Colt 1,3 MR’09

KN72006

XMCXNZ34ABF018776

1332ccm

2011

70 tys.

16200,00PLN

1620,00PLN

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionej kwocie na samochód w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 11 września 2017r. na rachunek bankowy Bank Pekao S.A.  92 1240 4748 1111 0010 6568 8947 

Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu jakiego dotyczy wpłacone wadium. Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.

Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.

Share on twitter
Share on facebook