Od czego zależą kursy walut?

Podczas wymiany niewielkiej sumy pieniędzy w kantorze, kurs walut nie odgrywa aż tak wielkiej roli, jednak przy większych kwotach można dużo zyskać (lub stracić). Bardzo pomocne są tutaj portale internetowe. Najczęściej sprzedajemy lub kupujemy dolary USD, dlatego musimy znać aktualny kurs tej waluty.

wsb3

Dlaczego najczęściej korzystamy z dolarów amerykańskich?

Popularność tej waluty wynika z faktu, że dla wielu krajów całego świata jest ona symbolem potęgi gospodarczej. Ponadto, stanowi jednostkę monetarną w wielu państwach, m.in. w Panamie, Ekwadorze, Portoryko, Salwadorze, Zimbabwe. Kurs USD ma bezpośredni wpływ na ceny surowców, ponieważ ich wartość podawana jest właśnie w dolarach, odgrywa zatem bardzo ważną rolę w gospodarkach wielu państw.

Co wpływa na cenę walut?

Rynek walutowy jest bardzo dynamiczny. Kursy walut, szczególnie dolara amerykańskiego, mogą ulec znacznej zmianie nawet w ciągu kilku minut. Może to być spowodowane wieloma czynnikami. Najważniejszymi są makroekonomiczne, takie, jak popyt i podaż, inflacja, polityka pieniężna, stopa bezrobocia. Jednak życie pokazuje, że bezpośredni wpływ na cenę danej waluty wywiera spekulacja i psychologia. Nie wszyscy wiedzą, że banknoty dolarów wytwarzane są wyłącznie z lnu i bawełny, dlatego cena ich wytwarzania zależy również od cen tych surowców.

Czynniki wpływające na kursy walut

Jest ich kilka. Wspomniane wcześnie spekulacje polegają na zawieraniu ryzykownych transakcji walutowych, nastawionych na maksymalny zysk. Realizuje się je na podstawie prognoz spadku lub wzrostu kursu walut. Niestety, stanowią one większość operacji walutowych, przez co powodują destabilizacje na rynku, duże wahania kursów i negatywnie wpływają na poziom krajowych rezerw.

Psychologia związana jest z reakcją inwestorów na krajowe doniesienia makroekonomiczne. Poprzez masowy zakup lub wyprzedaż waluty wywołują spadek lub wzrost jej wartości. Popyt i podaż są siłami rynkowymi, regulowanymi przez politykę pieniężną kraju. Wyższy popyt i niska podaż powodują bezpośredni wzrost kursów.

Kolejnym czynnikiem jest stopa procentowa. Jej wysokość określana jest przez bank centralny. Jeśli wzrasta, rośnie również kurs waluty, gdy maleje, gospodarka danego kraju ożywia się, a społeczeństwo zaciąga więcej kredytów, co skutkuje spadkiem kursu waluty. Inflacja określa tempo wzrostu cen i usług. Jeśli szybko rośnie, znacznie osłabia walutę krajową, powodując wzrost kursów jednostek monetarnych innych państw.

Stopa bezrobocia wpływa na wzrost lub spadek popytu. Zatem, gdy maleje, zwiększa popyt, podnosząc tym samym kurs waluty.

Banki inwestycyjne również wywierają znaczący wpływ na kształtowanie kursów walut, poprzez prowadzoną przez nie politykę finansową. Kupując lub sprzedając pary walutowe w znacznych ilościach, przyczyniają się do spadku lub wzrostu ich kursu.

Czynniki polityczne takie jak zamachy terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe, kryzysy ekonomiczne, a nawet przeprowadzane wybory do parlamentu, także mogą wywołać nieoczekiwane zmiany w kursach walut.

FORDOSOLATO

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.