Nowy Sącz: dbasz o czyste powietrze? Nie zapłacisz podatku od nieruchomości

Rozmawiamy z Wojciechem Piechem, zastępcą prezydenta Nowego Sącza

Rada Miasta podjęła uchwałę, że podatnik, który zastosuje niskoemisyjne źródło ogrzewania, przez 5 lat nie zapłaci podatku od nieruchomości. Dlaczego?

– W ten sposób wzbogacamy ofertę działań zorientowanych na ochronę powietrza w Nowym Sączu. To unikalne działanie w skali kraju. Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania.

– Co to właściwie znaczy: niskoemisyjne?

– Mówimy tutaj o kotłach na paliwo gazowe, kotłach na paliwo olejowe, zastosowanie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego, pompy ciepła, wreszcie kotły na paliwo stałe, spełniających odpowiednie normy emisji zanieczyszczeń. Przez niskoemisyjne źródła ogrzewania na potrzeby niniejszej uchwały należy również rozumieć podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– Jakich budynków dotyczy zwolnienie od podatku?

– Zwolnienie dotyczy budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowego Sącza, które objęte zostały podatkiem od nieruchomości przed 30 czerwca bieżącego roku. Jednocześnie na zwolnienie mogą liczyć budynki, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania po 1 stycznia bieżącego, roku ale nie później niż 31 grudnia 2020 roku.

– Czy na zwolnienie mogą także liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą?

– Tak, zwolnienie dotyczy także podatników prowadzących w budynku działalność gospodarczą i stanowi w takim wypadku pomoc de minimis. Podatnik korzystający z ulgi zobowiązany jest do użytkowania niskoemisyjnego źródła ogrzewania jako podstawowego źródła ogrzewania w swoim budynku co najmniej przez okres zwolnienia z podatku.

– Jak długo będzie można korzystać z dobrodziejstwa uchwały?

– Uchwała będzie obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Jest to data, do której podatnik może złożyć informację o zastosowaniu w budynku mieszkalnym niskoemisyjnego źródła ogrzewania. Tym samym podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej, mają czas na wymianę źródła ogrzewania do końca 2020 roku. Szczegóły dotyczące wprowadzenia w życie uchwały ukazywać się będą na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl.

– Czy uchwała jest fragmentem szerszej wizji?

– Oczywiście. Uchwała jest kolejnym krokiem w realizacji wizji Nowego Sącza określonej w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2010+ jako miasta dbającego o dobry stan środowiska naturalnego. Oznacza to między innymi działania w kierunku ograniczenia tzw. niskiej emisji oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Trzeba także pamiętać, że już od 1 lipca zacznie na terenie województwa małopolskiego obowiązywać tzw. ustawa antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa. Będzie można instalować wyłącznie kotły spełniające unijne normy.

– Uchwała będzie skutkować mniejszymi wpływami do budżetu…

– Tak, ale per saldo Nowy Sącz zyska, zarówno poprawiając jakość życia mieszkańców, jak i lepszy wizerunek u potencjalnych inwestorów.

Rozmawiał Wojciech Molendowicz

Weź udział w konkursie https://www.dts24.pl/my-skosimy-kazdy-trawnik-ty-skosisz-nagrody/

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.