Nowy Sącz będzie skanowany z samolotów

Nowy Sącz będzie skanowany z samolotów

Już wkrótce na sądeckim niebie pojawią się samoloty firmy MGGP Areo przeprowadzające loty fotogrametryczne. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się dokładny skaning laserowy całego miasta. Jego celem jest odzwierciedlenie kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów na terenie Nowego Sącza. Efektem lotów będą zdjęcia fotogrametryczne miasta.

Skaning laserowy Nowego Sącza to część  ogólnopolskiego projektu Geoportal 2 prowadzonego przez Główny Urząd Kartografii i Geodezji – mówi Tomasz Kundzierewicz, dyrektor Działu Zdjęć Lotniczych firmy MGGP Areo. – Objęte są nim miasta powyżej 50 tys. mieszkańców. Dzięki zastosowaniu metody skaningu laserowego będzie można przygotować bardzo dokładny model terenu, co z kolei może być przydatne np. w geodezji oraz przy planowaniu inwestycji.

Metoda pomiarowa oparta na skaningu laserowym pozwala na zapis powierzchni terenu w postaci chmury punktów stanowiącej reprezentację terenu. Opiera się na pomiarze odległości pomiędzy aparaturą pomiarową znajdującą się na pokładzie samolotu, bądź też helikoptera, a punktami terenowymi.

Loty zostaną przeprowadzone na dużych wysokościach i tylko ktoś patrzący w niebo będzie mógł zauważyć, że cokolwiek dzieje się nad miastem.

W Nowym Sączu planowanych jest kilkanaście lotów. Akcja zakończy się  31 grudnia. Jeśli jednak w tym czasie nie uda się stworzyć wszystkich zaplanowanych fotogramów, ostateczny termin zakończenia ogólnopolskiego projektu przypada na 20 kwietnia 2018 roku.

ilustracja: google maps

Reklama