Nowy Sącz: ulica Bronisławy Szczepańcowny straci patronkę

Nowy Sącz: ulica Bronisławy Szczepańcowny straci patronkę

23 czerwca 2015 r. ulicy prostopadłej do ulicy Bolesława Prusa w Nowym Sączu (osiedle Zawada) nadano imię zasłużonej sądeczanki i harcerki Bronisławy Szczepańcówny. Decyzją radnych, na wniosek mieszkańców ulica straci patronkę. Dlaczego?

Z wnioskiem o nadanie nazwy przed trzema laty wystąpił Jan Żuchowicz wraz z grupą mieszkańców. Właściciele nieruchomości przyległych do drogi ochoczo podpisali się pod wnioskiem, a Zarząd Osiedla Zawada pozytywnie zaopiniował propozycję nadania drodze nazwy Bronisławy Szczepańcówny. Propozycję popierali również prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta. Kilka lat później ci sami mieszkańcy, którzy prosili o nadanie ulicy nazwy, zwrócili się do Rady Miasta z prośbą o cofnięcie decyzji. Powód? Nie uzyskano zgody jednego z nowych właścicieli działki przy tej ulicy.

Większość radnych przychyliła się do wniosku.

– To jest dowód na to, aby następnym razem bardzo precyzyjnie przyglądać się takim procesom i inicjatywom społecznym. Robimy krzywdę osobie, która była zasłużona i być może też jej rodzinie. W przyszłości bądźmy ostrożni przy podejmowaniu decyzji dotyczących tego typu spraw – mówił prezydent Ryszard Nowak.

Bronisława Szczepańcówna była patriotką, harcerką, łączniczką oraz członkinią ZWZ AK. Za odwagę oraz pracę i zaangażowanie w rozwój młodzieży otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pochodziła z sądeckiej patriotycznej rodziny robotniczej. Była także instruktorką oraz druhną i hufcową harcerstwa nowosądeckiego od 1919 roku do końca życia.

– Osobiście znałam panią Bronkę Szczepańcówną i w momencie, kiedy ukazała się ta uchwała, całym sercem ją poparłam. Jest mi bardzo głupio, że będę głosować za unieważnieniem tego, co kiedyś bardzo poparłam – mówiła Bożena Jawor.

fot główna: Bronisława Szczepaniec (1903-1996); okładka książki '”Niechże lecą nasze pieśni” (Wanda Dziedzic Łukasz Hajduk) wydanej przez Stowarzyszenie Wczoraj Dziś Jutro (2015)

 

 

 

Czytaj też:

Nowy Sącz: harcerki przypomną łączniczkę „Wrzos”

Share on twitter
Share on facebook