Nowy Sącz. Słowak wyszedł z więzienia, ale długo wolnością w Polsce się nie nacieszył

Nowy Sącz. Słowak wyszedł z więzienia, ale długo wolnością w Polsce się nie nacieszył

Obywatel Słowacji odsiadywał w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu łączną karę czterech lat pozbawienia wolności za wielokrotne łamanie prawa. Kiedy wyszedł na wolność niezwłocznie został zatrzymany. Tym razem przez strażników granicznych.

Wczoraj funkcjonariusze grupy zamiejscowej z siedzibą w Gorlicach Placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu mężczyzny. Okazało się, że przebywa na terytorium RP z naruszeniem przepisów, dlatego został zatrzymany. Ze względu na kryminalną przeszłość Słowaka i rodzaj popełnianych przez niego przestępstw, w zatrzymaniu brali też udział funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemiec wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem, czego skutkiem była kara pozbawienia wolności.
– Jego czyny miały charakter eskalacyjny, od drobniejszych wykroczeń, po poważne przestępstwa. Słowak nie wyciągnął wniosków z negatywnych doświadczeń. W związku z powyższym stwierdzono, że pobyt 27-latka w Polsce może stanowić zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest przesłanką do wydania decyzji o wydaleniu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej z terytorium RP – informuje mjr SG Dorota Kądziołka, rzeczniczka prasowa Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Postępowanie administracyjne wobec mężczyzny zakończyło się wydaniem takiej decyzji przez komendanta placówki SG w Tarnowie.

fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej