Nowy Sącz: kontrola przeprowadzona w sekretariacie prezydenta wykazała nieprawidłowości

Kontrola przeprowadzona w sekretariacie prezydenta wykazała uchybienia w pracy osób tam zatrudnionych, czyli byłych kandydatek Koalicji Nowosądeckiej do Rady Miasta. W listopadzie, po objęciu rządów nowej władzy, zastąpiły one panią Janinę Gozdecką, która na stanowisku sekretarki kolejnych 7 prezydentów pracowała 35 lat. 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej urzędu od 25 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. sprawdzał funkcjonowania sekretariatu, a w szczególności kwestię obiegu ważnych dokumentów i przekazywanie ich właściwym adresatom. Mimo, iż notatka z kontroli sporządzona została 13 marca, w Biuletynie Informacji publicznej została opublikowana nieco ponad miesiąc temu.

Prezydent w tekście

Kontroler stwierdził, iż dochodziło do nieprawidłowego przekazywania korespondencji przez pracownice sekretariatu do komórek nie wskazanych na dekretacji. Ponadto, nie był prowadzony dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej z sekretariatu prezydenta. Pojawił się również problem z terminowością realizacji zadań wynikających z obowiązków, czy archiwizacją dokumentów.

Jedną z wytycznych dyrektora WBiKW było zorganizowanie szkolenia merytorycznego dla pracowników obsługujących sekretariat, które umożliwiłoby im nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz pracowników Urzędu. Miało to również pomóc sekretarkom w nabyciu umiejętności komunikacyjnej, hierarchizacji zadań, czy  rozszerzeniu wiedzy, jak zarządzać profesjonalnym sekretariatem. Całość sprawozdania kontrolera znajdziecie ---> Tutaj

W rozmowie z Bartoszem Niemcem z Radia Kraków, prezydent Ludomir Handzel zapewniał, iż pracownice stosują się do zaleceń kontrolera i jest z nich zadowolony.

Do wyników innych kontroli opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, powrócimy w kolejnych artykułach.

Jednakowa dla Wałęsy i Wojtka z Rytra

Źródło: BIP/ Radio Kraków

TRADYCJATEXT

1 comment

Wypowiedz się w tej sprawie