Nowy Sącz: koniec z krzykliwą reklamą

Nowy Sącz: koniec z krzykliwą reklamą

Na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza udostępniono do publicznego wglądu projekt uchwały zobowiązującej do ograniczenia ilości reklam w przestrzeni publicznej  w ramach tzw. ustawy krajobrazowej. Uchwała ma przyczynić się do poprawienia estetyki przestrzeni publicznej. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 13 marca 2017 r.

Uchwała reguluje zasady i warunki „sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Rejony, w których  reklama ma być ściśle dostosowana do wymogów, to m.in. sądecka starówka, okolice Parku Strzeleckiego,  Starej Kolonii, Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie. W tych miejscach będzie obowiązywał zakaz umieszczania wielkopowierzchniowych bilbordów i dużych reklamowych szyldów, które zasłaniałyby architekturę miasta.

Nie będzie także możliwości montowania reklam na ogrodzeniu stadionu Sandecji przy ul. Kilińskiego.

Zmiany, o których mowa w projekcie uchwały muszą jeszcze zaakceptować radni miasta.

O sprawie pisaliśmy w lutym zeszłego roku na łamach DTS.

Już rok temu w Wydziale Architektury i Budownictwa Wydziału Miasta Nowego Sącza odbyło się robocze spotkanie dotyczące wdrażania „ustawy krajobrazowej”. Wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Paweł Badura, a także przedstawiciele służb ochrony zabytków, sądeccy radni, architekci, artyści plastycy, przedstawiciele firm zajmujących się wznoszeniem tablic reklamowych oraz stowarzyszeń twórczych byli zgodni co do tego, że kwestia uporządkowania krajobrazu miejskiego to ważne zadanie dla samorządu.

Pomysł podobał się także radnym.

Sądzę, że żyjemy w już na tyle cywilizowanym kraju, żeby te rzeczy uporządkować – uważa radny Grzegorz Fecko.

– Reklamy same w sobie nie są problemem. Problemem jest to, gdzie i w jakiej ilości są one rozmieszczone. Interweniowałem już dawno w sprawie reklam na Górze Zabełeckiej, bo tam one zasłaniają panoramę miasta. Nieładnie to wygląda. Pamiętamy także sytuację gdy na Baszcie Kowalskiej zawisła duża reklama jednej z instytucji. Uważam, że dobra i sprawna regulacja tych spraw nie ograniczy w żaden sposób przedsiębiorców tworzących reklamy, a jedynie pozwoli je uporządkować. Reklamy powinny być ustandaryzowane – dodaje Fecko.

Uświadamiamy sobie, że przestrzeń publiczna to nie tylko to, co kończy się za naszym płotem, ale całość –  uważa Grzegorz Fecko.

Osoby, firmy i instytucje, które nie będą stosować się do zakazu zamieszczania reklam mogą spodziewać się kar finansowych.

***

Projekt uchwały można pobrać na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza: http://www.nowysacz.pl/content/resources/miasto/informacje/komunikaty/2017/WAU/01/projekt_uchwaly_krajobrazowej.pdf

a także formularz do uwag: http://www.nowysacz.pl/content/resources/miasto/informacje/komunikaty/2017/WAU/01/formularz_uwag.doc

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, potocznie zwana „ustawą krajobrazową” weszła w życie 24 kwietnia 2015 roku. Jej celem jest zadbanie o ład przestrzenny i uporządkowanie obecności reklam w przestrzeni publicznej.

Fot. UM NS.

Share on twitter
Share on facebook