Nowy Sącz: Język przyjaźni czyli jak PWSZ i esperantyści łączą pokolenia

Nowy Sącz: Język przyjaźni czyli jak PWSZ i esperantyści łączą pokolenia

Języka angielskiego używa się do pracy, zaś esperanto dla przyjemności. Prawdziwość tego popularnego w kręgach esperantystów powiedzenia, mieli dzisiaj okazję sprawdzić studenci PWSZ oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18, którzy przybyli do Instytutu Języków Obcych na akcję promującą język esperanto. Impreza, zorganizowana przez sądecką uczelnię we współpracy z Centrum Informacji Międzykulturowej, wpisuje się w obchody roku Ludwika Zamenhofa ogłoszonego  przez UNESCO.

To znakomita inicjatywa w wielkiej wartości wychowawczej – mówi prof. Zdzisława Zacłona, dyr. Instytutu Pedagogicznego PWSZ.

W murach naszej uczelni spotykają się trzy pokolenia – seniorów, studentów oraz uczniów co stanowić będzie dla nich nie tylko okazję do poznania samego esperanto, ale także nawiązania kontaktów międzypokoleniowych i pokazania dzieciom i młodzieży, jak bardzo ciekawymi i aktywnymi osobami mogą być seniorzy, i jak wiele zawdzięczają oni nauce esperanto, która była dla nich prawdziwym oknem na świat. 

Centrum Edukacji Międzykulturowej, któremu przewodniczy Halina Komar, znana polska esperantystka grupuje nie tylko seniorów, będących od kilkudziesięciu lat aktywnymi działaczami ruchu esperanckiego, ale także przedstawicieli młodszych pokoleń, których zafascynował język stworzony przez polskiego Żyda Ludwika Zamenhofa.

Szacuje się, że na świecie językiem esperanto władać może około 2 mln osób – mówi Bożena Kocyk, członek zarządu Centrum Edukacji Międzykulturowej.

W samym Nowym Sączu jest ich około trzydziestu. Część to bardzo aktywni esperantyści, inni pojawiają się sporadycznie na esperanckich imprezach. Staramy się wciągnąć w naszą działalność również i sądecką młodzież czego efektem jest chociażby zespół muzyczny śpiewający esperanckie piosenki. Koncertują oni nie tylko w naszym mieście, ale także i poza Nowym Sączem. 

Inicjatywa dwóch uczelnianych Instytutów – Pedagogicznego i Języków Obcych spotkała się z bardzo pozytywną reakcją ze strony studentów.  Monika i Paweł, studiujący lingwistykę dla biznesu nie ukrywają, że choć to ich pierwszy kontakt z językiem esperanto są nim bardzo zainteresowani.

Dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu zorganizowanym przez nasz Instytut i postanowiliśmy przyjść – mówi Paweł.

Esperanto to język międzynarodowy, uniwersalny to znakomita idea i poważne rozważam jego naukę w przyszłości.

Również Monika, choć uczy się już dwóch języków, rozważa możliwość bliższego poznania esperanto.

-To bardzo ciekawa idea, i warto poświęcić jej swoją uwagę. Nauka międzynarodowego języka może dostarczyć dużo satysfakcji. 

Podczas dzisiejszej akcji popularyzacji języka esperanto studenci zapoznali się z jego historią i specyfiką, a także mieli okazję wziąć udział w warsztatach językowych, tak aby w praktyce poznać podstawowe zasady leżące u podstaw języka stworzonego przez Ludwika Zamenhofa. Swoją szansę na kontakt z językiem esperanto mieli także trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 18, którzy również wzięli udział w warsztatach.

Główne obchody roku Ludwika Zamenhofa potrwają w naszym mieście do najbliższej soboty.

fot. Tatiana Biela

 

Reklama