Nowy Sącz: jest apel o darmowe przejazdy MPK dla opiekunów osób niesamodzielnych

Takie rozwiązanie proponuje Partia Razem. Jej przedstawicielka, Dorota Budacz z koła Razem Nowy Sącz, wysłała do prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka petycję w tej sprawie. Darmowe przejazdy mają ułatwić przemieszczanie się osób chorych, niepełnosprawnych i poprawić sytuację materialną ich opiekunów. 

wsb3

Przejazdy takie miałyby odbywać się za okazaniem miesięcznego imiennego biletu elektronicznego na okaziciela.

– Opiekunowie osób chorych, niesamodzielnych i w podeszłym wieku, często poruszają się środkami komunikacji miejskiej bez podopiecznych ale załatwiają w ich imieniu różne sprawy, takie jak wizytę w przychodni po recepty, zakupy, wypożyczenie książek z biblioteki dla osoby przykutej do łóżka itp. – wyjaśnia Dorota Budacz  z partii Razem.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/391/2017 z 25 kwietnia 2011 roku podaje, iż do darmowych  przejazdów autobusami mają prawo opiekunowie, podróżujący z niewidomymi, niedowidzącymi lub ociemniałymi podopiecznymi. Bezpłatne przejazdy przysługują również opiekunom dotkniętych niepełnosprawnością dzieci oraz młodzieży do lat 25. Przejazdy te dotyczą przemieszczania się miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo wychowawczej, ośrodka rehabilitacji etc.

– Rozszerzenie uprawnień do korzystania z darmowych przejazdów o opiekunów osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle uporządkuje sytuację tej grupy mieszkańców w zakresie korzystania z transportu publicznego – uważa i podkreśla, że opiekowanie się osobami niepełnosprawnymi bądź przewlekle chorymi wiąże się z brakiem czasu na pracę zarobkową w pełnym wymiarze godzin.

-Wypadaniu opiekunów rodzinnych z rynku pracy dodatkowo sprzyja niekorzystne prawo. W zamian za możliwość otrzymania świadczenia opiekuńczego za opiekę nad chorym członkiem rodziny opiekun musi zwolnić się z pracy. Opieka nad osobą niepełnosprawną i chorą przewlekle wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych na leki, lekarzy, sprzęt rehabilitacyjny.

Dorota Budacz zwraca także uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników ośrodków pomocy społecznej czy też opiekunów środowiskowych.

-W przypadku opiekunek środowiskowych, zatrudnianych np. przez Caritas, pojawia się również problem zatrudnienia na podstawie tzw. umów śmieciowych. Przyznanie opiekunom prawa do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej poprawi złą sytuację materialną ludzi, realizujących zadania należące do zadań własnych gminy.  

Darmowe przejazdy miałyby przysługiwać m.in. opiekunom rodzinnym, z przyznanym prawem do świadczenia opiekuńczego i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonującym swoje zadania zawodowe bezpośrednio w domach i mieszkaniach podopiecznych.

Petycję w formie elektronicznej może podpisać każdy chętny TUTAJ. 

 

Czytaj również:

Sądeccy rodzice dzieci niepełnosprawnych protestowali pod siedzibą rządu. Spotyka nas mur obojętności – komentują

Fot. Ilustracyjne – pixabay

KOSECKI
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]